ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Великобританія, повна назва - Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) - острівна держава в Західній Європі. Площа держави 244820 км², внутрішні води становлять 1,5% загальної площі (3230 км²). Населення – близько 60 млн. Чоловік.

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Основним корпоративним законодавством є Акт про компанії 2006 року (Companies Act 2006), згідно з яким можна зареєструвати:
 • Private company limited by shares – приватна компанія з відповідальністю, обмеженою акціями (не може пропонувати свої акції до відкритої підписки)
 • Private company limited by guarantee – приватна компанія з гарантованою відповідальністю учасників (відповідальність учасників обмежена сумою, яку вони згодна внести при закритті)
 • Private unlimited company – компанія з необмеженою відповідальністю учасників (може мати чи не мати статутного капіталу)
 • Public limited company - публічна компаній з обмеженою відповідальністю (може пропонувати свої акції до відкритої підписки та котируватися на біржі)
 • Limited Liability Partnership – партнерство з обмеженою відповідальністю
 • Limited Partnership – партнерство, один або більше учасників якого несе необмежену відповідальність за зобов'язаннями партнерства

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Private company limited by shares – Компанія з відповідальністю, обмеженою акціями, інкорпорована згідно з Актом про компанії 2006 року (Companies Act 2006) – найпоширеніша форма ведення бізнесу у Сполученому Королівстві.
Тільки для зареєстрованих користувачів:
Мова, що використовується у корпоративних документах – англійська, валюта – англійський фунт стерлінгів.
Зареєструвати компанію у Великій Британії для будь-яких законних цілей може як мінімум одна юридична або фізична особа шляхом підписання Статуту та подання його до Реєстраційної Палати (Companies House). Реєстрація здійснюється через реєструючі посередницькі підприємства.
Назва компанії має бути попередньо схвалена Реєстраційною Палатою (Companies House) і не повинна бути:
 • схожим із уже існуючим за написанням чи звучанням
 • мати на увазі ведення незаконної діяльності або заступництво уряду або королівської сім'ї;
 • містити образливі слова або вирази;
 • без отримання відповідної ліцензії містити слова та їх похідні: Asset Management/Manager, Assurance, Bank/Banking, Broker/Brokerage, Capital, Credit, Currency, Custodian/Custody, Dealer/Dealing, Deposit, Derivative, Exchange, Fiduciary, Finance/Financial , Fund, Future, Insurance, Lending/Loan/Lender, Option, Pension, Portfolio, Reserves, Savings, Security, Stock, Trust/Trustee.
Приватні компанії у найменуванні повинні мати слова Limited або LTD, публічні – Public Limited Company або PLC.
Статутними документами є Установчий договір та Статут компанії.
Установчий договір містить основну інформацію про компанію – найменування, юридичну (зареєстровану) адресу, мету компанії, вид обмеження відповідальності учасників (акціями або гарантією), розмір статутного (акціонерного) капіталу компанії та його розподіл, найменування та адреси засновників компанії та кількість розподілених між ними акцій.
Компанія повинна мати юридичну адресу біля країни регистрации.
Юридична адреса – місцезнаходження офісу для прийому кореспонденції та оперативної передачі її органу управління (партнерам або директорам).
Юридичною адресою може бути офіс секретаря або директора (партнера), і не обов'язково бути місцем ведення бізнесу. Юридична адреса має бути визначена на момент реєстрації та кожна зміна адреси дійсна лише після реєстрації відповідних змін у Реєстраційній Палаті (Companies House).
Приватні компанії зобов'язані мати Корпоративного Секретаря, якщо це передбачено Статутом – його функції може взяти він Директор. Проте наявність Секретаря вітається і для приватних компаній немає спеціальних вимог щодо його компетенції – Секретарем може бути як фізична, так і юридична особа. Для публічних компаній обов'язкова наявність кваліфікованого секретаря і мати одну або більше характеристик:
 • Діяти як корпоративний секретар Публічної компанії як мінімум протягом 3-х з п'яти років до свого призначення, або
 • Діяти як баристер, адвокат або соліситор на території Великобританії, або
 • Бути призначеним директорами з попереднього досвіду членства в іншій компанії, або
 • Бути членом однієї з професійних організацій, таких як Інститут присяжних бухгалтерів в Англії, Шотландії або Ірландії, Інститут професійних Секретарів та Адміністраторів, Асоціації дипломованих присяжних Бухгалтерів, Інститут присяжних бухгалтерів у галузі управлінського обліку, Інститут державних фінансів та бухгалтерської справи.
Законодавством не затверджено функції Секретаря, оскільки вони є предметом взаємної домовленості сторін. Зазвичай до зобов'язань Секретаря входить:
 • Зберігання реєстрів директорів, акціонерів
 • Своєчасне надання необхідної інформації
 • Повідомлення директорів та акціонерів про майбутні збори
 • Підготовка корпоративних протоколів, резолюцій та інших корпоративних документів
 • Повідомлення Реєстраційну Палату (Companies House) про зміни у структурі компанії
 • Надання копій звітів, протоколів та іншої корпоративної документації акціонерам
 • Зберігання копій усіх корпоративних документів
 • Контроль за використанням корпоративного друку
 • Підписувати документи від імені компанії
 • Завіряти документи перед поданням до Реєстраційної Палати (Companies House)
Секретар є службовцем компанії та несе кримінальну відповідальність за невиконання своїх зобов'язань компанією.
Компанія повинна зберігати інформацію про реєстр акціонерів, директорів, контрактів з директорами та їх зобов'язань, реєстр секретарів, записи резолюцій та протоколів зборів, контракти меморандуми про придбання власних акцій, про викуп своїх акцій, реєстр власників облігацій, звіти про підсумки публічних компаній та частки у них кожного акціонера, журнал запису доходів та витрат – ця інформація має бути доступною у разі перевірки.
Вимоги до статутного капіталу приватної компанії відсутні. Зазвичай статутний капітал приватної компанії становить 1000 ф. поділених на 1000 звичайних акцій. Мінімально випущений капітал становить 1 акцію номіналом 1 ф.
Збільшення статутного капіталу можливе шляхом ухвалення відповідного рішення та випуску додаткових акцій. Приватна компанія не може пропонувати свої акції широкому колу осіб, на відміну від публічної компанії, акції якої пропонуються згідно з проспектом емісії.
Копанія може мати акції різного типу і класу - звичайні (можуть бути різного номіналу), привілейовані (з переважним правом отримання дивідендів), кумулятивно привілейовані (з перенесенням права отримання дивідендів у наступному періоді), що підлягають погашенню (компанія повинна буде їх викупити у акціонера визначений термін).
Мінімальна величина випущеного капіталу для Громадської компанії – £50,000 – є обов'язковою умовою для отримання сертифікату на торгівлю (trading certificate)

Для приватних компаній потрібно щонайменше один акціонер, для публічних – два. Акціонерами може також бути юридична чи фізична особа. Персональні дані акціонерів фігурують у публічних звітах, але анонімність можна досягти використанням номінальних власників акцій.
Управління компанією здійснюється одноосібно Директором або Радою Директорів. Відповідно до законодавства, достатньо одного директора для управління компанією. Директором може бути фізична чи юридична особа (корпоративний директор), при цьому хоча б один директор має бути фізичною особою.
Директорами не можуть бути дискваліфіковані та/або неспроможні боржники (виключенням є спеціальний дозвіл суду для певної компанії), і бути старше 16 років. Громадські компанії повинні мати як мінімум двох Директорів, один із яких має бути фіз.особою.
Директори несуть відповідальність за підготовку та подання документів від імені компанії до Реєстраційної Палати (Companies House), а саме:
 • Річний звіт (annual return)
 • Річні фінансові рахунки (annual accounts)
 • Повідомлення про зміни у структурі управління та персональних даних
 • Повідомлення про зміну зареєстрованої адреси
 • Повідомлення про розподіл акцій
 • Реєстрація обтяжень
Ліквідація компанії можлива за добровільною згодою її учасників або з ініціативи Реєстраційної Палати (Companies House).
Реєстраційна Палата не перешкоджатиме рішенню акціонерів розпустити компанію, якщо компанія не має неоплачених боргів (штрафів) перед нею.
У деяких випадках Реєстраційна Палата (Companies House) може бути ініціатором розпуску компанії.
У разі, якщо компанія не подає річні звіти, або надіслані на реєстраційну адресу листи повертаються, або компанія не має директорів.
До початку процедури розпуску, Реєстраційна Палата (Companies House) надсилає 2 попереджувальні листи на юридичну адресу, щоб переконатися, що компанія не веде діяльності.
У разі не надання відповіді на запити в офіційних ЗМІ, публікується інформація про намір видалити файли компанії з реєстру. Якщо Реєстраційна Палата не отримує заперечень від керівництва або акціонерів компанії, то згодом публікується інформація про викреслення компанії з реєстру. Згодом компанія може бути відновлена ​​(restored) за рішенням Суду або в адміністративному порядку.


ОПОДАТКУВАННЯ

Усі англійські компанії (і партнерства) зобов'язані подавати звітність – вести бухгалтерські рахунки та складати Фінансові звіти (Financial Statements) відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ).
Ґрунтуючись на результатах Фінансової звітності, складається Податкова декларація та сплачується корпоративний податок.
Для цілей підготовки звітності компанії поділяють на 3 категорії – малі, середні та великі, залежно від рівня їх річного обороту, активів та кількість найнятих співробітників. Компанії, які не відповідають критеріям малих або середніх компаній, визнаються великими і повинні подавати повні звіти з аудиторським висновком.
Малі та середні компанії можуть готувати та подавати спрощений, менш деталізований звіт, ніж великі. При цьому вони також можуть використовувати можливість звільнення від аудиторського висновку, який надається:
Малим компаніям
 • Компаніям, з оборотом не більше 6,5 міл
 • Компаніям, з балансом не більше 3,26 міл
Звільнення не надається:
 • Якщо компанія бере участь понад 10% у капіталі (акціях) іншої компанії;
 • Публічним компаніям та компанії фінансово-банківського сектора, які не можуть кваліфікуватися як малі;
 • Те саме стосується і компаній, що є частиною групи, членами якої також є публічні компанії або компанії фінансового сектора.
Малими визнаються компанії, що задовольняють наступним критеріям:
 • Річний оборот вбирається у 6,5 млн. ф.ст.
 • Баланс вбирається у 3,26 млн. ф.ст.
 • Середня кількість співробітників не перевищує 50 осіб
Середніми є компанії, у яких:
 • Річний оборот вбирається у 25, млн. ф.ст.
 • Баланс вбирається у 12,9 млн. ф.ст.
 • Середня кількість співробітників не перевищує 250 осіб
Звіт компанії зазвичай включає:
 • Звіт про прибутки і збитки
 • Повний балансовий звіт, підписаний директором
 • Пояснення до звіту
 • Груповий звіт (якщо компанія готує групову звітність)
 • Звіт директорів, секретарів, які підтверджують складання звіту
 • Звіт аудиторів (не потрібно, якщо компанія може бути звільнена від аудиторського висновку та використовує таке звільнення)
Незалежно від того чи вела компанія діяльність протягом року, вона має підготувати звітність. При цьому, якщо у звітному періоді компанія не мала «значних бухгалтерських операцій», вона вважається «сплячою» (dormant). Незначним операціям є такі як плата за акції при установі, оплата зборів, мит, штрафів та пені до Комерційного Реєстру. Спальні компанії подають звітність у спрощеній формі і при цьому звільняються від аудиторського висновку, якщо:
 • Не мають значних операцій (є «сплячими») з моменту інкорпорування;
 • Не мають значних операцій з моменту закінчення попереднього фінансового року.
Спальні компанії подають до Реєстраційної палати скорочений Балансовий звіт та Пояснення до звіту. Звіт директорів надається лише акціонерам.
Підготовлена ​​фінансова звітність є підставою для сплати корпоративного податку, який має бути сплачено протягом 9 місяців з моменту закінчення фінансового року. Корпоративний податок стягується з всесвітнього прибутку компанії, отриманого протягом звітного податкового року, та розрахованого за принципами МСФЗ.
Фінансовий рік починається з моменту реєстрації компанії та закінчується через 12 місяців. Фінансовий рік може бути збільшений або зменшений за заявою платника податків, наприклад, під час підготовки консолідованої чи групової звітності. Ставка корпоративного податку визначається щорічно Податковим Департаментом Її Величності (HMRC). Існує 2 основні ставки корпоративного податку.
Стандартна ставка – 28% (2011 р. – 26%, 2012 р. – 25%) застосовується до компаній, чий прибуток за результатами фінансової звітності перевищує 1,5 млн. ф.ст.
Знижена ставка – 21% (20% у 2011 році) може бути застосована до компаній, чий прибуток не перевищує 300 тис. ф.ст.
В інших випадках (понад 300 тис. ф.ст.і не більше 1,5 млн. ф.ст.) застосовується плаваюча ставка (Marginal Rate Relief). Спеціальна ставка – 20% передбачена для трастів та інвестиційних фондів із відкритою датою.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Великобританія входить до «білого» списку ОЕСР країн, які погодилися на обмін інформації з податкових питань у рамках підписаних угод. Наразі є 141 підписана угода, в рамках яких можливий обмін інформацією:
 • 22 угоди про обмін податкової інформації (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) відповідно до вимог та моделі ОЕСР.
 • 119 Конвенцій про подвійне оподаткування (DTC - Double Tax Conventions).
Дані Угоди були вироблені за моделлю, яку пропонує ОЕСР, з метою обміну між країнами-учасницями інформації податкового характеру - як щодо цивільних податкових питань, так і щодо визначення конкретних випадків порушення податкового закону.