СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Сполучені Штати Америки, США – держава в центральній частині Північної Америки, займає четверте місце у світі за територією – 9,5 млн. км² та третє місце за чисельністю населення – 313 млн осіб. Столиця – місто Вашингтоном.

Конституція США, прийнята 1787 року, надала уряду США повноваження реалізації державної влади на федеральному рівні. Більшість державних повноважень здійснюється штатами США.

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Корпоративне законодавство США регулюється законодавством кожного окремого штату та федеральним законодавством. Основою корпоративного права США є:
 • Model Business Corporation Act (MBCA) – Модельний закон про корпорації, складений Американською асоціацією адвокатів (American Bar Association) у 1950 році, який прийняли та використовують 24 штати. Нині більшість дотримується переглянутого Закону – Revised Model Business Corporation Act (RMBCA).
 • Delaware General Corporation Law (DGC) – Загальний Закон про Корпорації Делавера, який регулює діяльність зареєстрованих у штаті Делавер компаній.
Корпоративним законодавством передбачено можливість організації бізнесу у формі:
 • Corporation – корпорація
 • Limited Liability Company – компанія з обмеженою відповідальністю
 • Partnership – партнерство
 • Sole proprietor – приватний підприємець
Податковим законодавством США передбачено 2-х рівневу систему оподаткування:
 • федеральне оподаткування – оподаткуванню підлягають усі особи інкорпоровані (зареєстровані) біля США;
 • податки штату – оподаткуванню підлягають особи, зареєстровані чи здійснюють діяльність у цьому штаті.
Корпорація, компанія чи партнерство, інкорпоровані США, підлягають оподаткуванню федеральними податками і мають стати на податковий облік, що з приватними підприємцями. Федеральне законодавство передбачає 2 методи оподаткування:

 • корпоративним податком оподатковується нерозподілений прибуток компанії та дивіденди (дохід) акціонерів (учасників) при розподілі – розділ C, Internal Revenue Code,
 • оподаткуванню підлягають дивіденди (дохід) акціонерів (учасників) під час розподілу – регулюється розділом S, Internal Revenue Code.
Дохід партнерств та приватних підприємців підлягає оподаткуванню під час розподілу прибутку (виплати дивідендів). Компанії з обмеженою відповідальністю та корпорації можуть обирати метод оподаткування з урахуванням певних обмежень. Усі компанії також мають виконувати вимоги законодавства штату інкорпорації та ведення бізнесу.

Для податкового планування найбільший інтерес представляють компанії, інкорпоровані у штатах з найбільш лояльним корпоративним та податковим законодавством – Делавер, Вашингтон, Невада, Вайомінг, Флорида та Техас.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Corporation – Корпорація
Корпорація є юридичною особою згідно із законодавством Сполучених Штатів, яке веде діяльність незалежно від своїх акціонерів (shareholders). Відповідальність акціонерів обмежена сумою акцій, розподілених на їхню користь.

Корпорація може бути закритою (приватною) або відкритою (публічною) та пропонувати свої акції третім особам без згоди інших акціонерів. Закрита корпорація не може пропонувати свої акції публічно, обмежена у прийнятті рішень щодо передачі акцій та в числі акціонерів – не більше 35. Інформація про те, що корпорація є закритою, має бути присутня і у статутних документах – у Заголовку статей інкорпорації.

Вимоги до мінімального капіталу корпорації відсутні, проте він має бути достатнім для забезпечення діяльності корпорації. Зміна акціонерів можлива шляхом поступки, продажу чи передачі акцій новому власнику.
Управління корпорацією здійснюється одноосібно директором (Sole Director) або Радою директорів (Board of Directors), які обираються акціонерами. Директор має право керувати корпорацією та поєднувати адміністративні обов'язки президента, скарбника та секретаря, призначення яких є обов'язковим для будь-якої корпорації. Щорічно корпорації повинні проводити Збори директорів та Збори акціонерів, вести протоколи, що відображають діяльність корпорації, складати бухгалтерію та подавати фінансову звітність податковим органам.

Назва корпорації має закінчуватися абревіатурою Corp, Incorp, Co, Ltd. Компанія у формі корпорації може бути 2-х видів, залежно від обраного методу оподаткування – C-Corporation або S-Corporation. За промовчанням корпорації реєструються у формі C-corporation, хоча компанія може вибрати режим S-corporation за певних умов.
C-Corporation
Акціонерами C-Corporation можуть бути як резидентами, так і нерезидентами США, фізичними чи юридичними особами. Корпорація може мати необмежену кількість акціонерів (мінімально 1), відповідальність яких обмежена сумою інвестованого капіталу. Корпорація може вести будь-яку діяльність крім професійної, благодійної, трастової та інвестицій у нерухомість. Акції корпорації випускаються іменні, і можуть бути різного класу та типу. Акціонери корпорації не несуть відповідальності за управління і директора не наділені повноваженнями володіння акціями.

Оподаткування C-Corporation

З метою федерального оподаткування доходами корпорації вважаються будь-які доходи, отримані як із місцевих, і світових джерел. До витрат корпорації відносяться всі витрати, пов'язані з її діяльністю з метою отримання прибутку та досягнення економічного ефекту, включаючи збитки минулих періодів. Прибуток C-Corporation ділиться на дивіденди, що розподіляється, і утримуваний - прибуток. Прибуток корпорації підлягає федеральному оподаткуванню за прогресивною ставкою – від 15 до 35% (Corporate tax). Розподілений акціонерам доход підлягає оподаткуванню за ставками, передбаченими для оподаткування дивідендів. Наприклад, якщо акціонерами C-Corporation є фізичні особи резиденти США, то отримані дивіденди включаються до їхньої загальної бази оподаткування прибутковим податком за ставками 10%-35% залежно від рівня доходу. Таким чином, прибуток C-Corporation підлягає подвійному оподаткуванню: оподаткування прибутку корпорації та оподаткування дивідендів у складі доходу акціонерів.


S-Corporation
S-Corporation може мати не більше 100 акціонерів (мінімально 1), акціонерами можуть бути лише фізичні особи резиденти США. Юридичні особи можуть бути акціонерами тільки якщо корпорація залучена до трастової діяльності або інвестицій у нерухомість. Акції S-Corporation може випускати лише іменні та лише одного класу чи типу. Акціонери не звільнені від управління та можуть брати активну участь в управлінні корпорацією.

Оподаткування S-Corporation

Доходи корпорації, як і витрати, повністю розподіляються між акціонерами. Для S-Corporation не передбачено корпоративного податку. Оподаткуванню підлягають лише розподілений дохід акціонерів, за ставками передбаченими федеральним законодавством (прибутковий податок від 10% до 35%). Таким чином, S-corporation дозволяє зменшити базу оподаткування акціонерів, якщо корпорація зазнає збитків.

Акціонерам, які надають різні послуги корпорації, має виплачуватись адекватна платня, незалежно від розподілу прибутку/збитків, яка є базою для нарахування соціальних та прибуткового податків.

LLC – Компанія з обмеженою відповідальністю
Компанія з обмеженою відповідальністю є поєднанням корпорації та партнерства. LLC – юридична особа згідно із законодавством США, учасники якої несуть відповідальність у рамках інвестованої ними суми у капітал компанії. Назва компанії з обмеженою відповідальністю має містити одне зі слів Limited Liability Company, або абревіатур L.L.C., LLC. Обмежень статутного капіталу LLC немає, проте він має бути достатнім для забезпечення функціонування компанії. Залежно від величини та типу капіталу компанія сплачує щорічний збір – franchise tax, ставка якого встановлюється безпосередньо владою штату. Компанія не має акціонерів та не випускає акції. Власниками підприємства є учасники (members), які мають часткою капіталу підприємства. Учасниками компанії (мінімум 1) можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, незалежно від резидентності та національності. Управління компанією здійснюється самими учасниками чи, за рішенням, призначається менеджер, що має бути передбачено установчими документами. Компанія вважається зареєстрованою після надання Секретарю штату установчих документів (Articles of Organization).

Оподаткування LLC

Оподаткування LLC ґрунтується на методі оподаткування партнерств – доходи компанії повністю розподіляються між учасниками та включаються до складу оподатковуваного доходу кожного учасника. У цьому випадку, за участю нерезидентних у США партнерів та не ведення діяльності на території США, компанія фактично є нерезидентною у США. LLC може також вибрати метод оподаткування C-corporation – оподаткуванню підлягатиме і прибуток компанії та розподілений учасникам дохід. Досягнення економічного ефекту метод оподаткування підприємства на федеральному рівні повинен узгоджуватися з методом оподаткування у межах податкового законодавства штату, у якому зареєстрована компанія.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

США входять до «білого» списку ОЕСР країн, які погодилися на обмін інформації з податкових питань у рамках підписаних угод, і має 90 підписаних угод, в рамках яких можливий обмін інформацією:

 • 60 Конвенцій про подвійне оподаткування (DTC - Double Tax Conventions),
 • 30 угоди про обмін податкової інформації (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) відповідно до вимог та моделі ОЕСР.
Дані Угоди були вироблені за моделлю, яку пропонує ОЕСР, з метою обміну між країнами-учасницями інформації податкового характеру - як щодо цивільних податкових питань, так і щодо визначення конкретних випадків порушення податкового закону.