ШВЕЙЦАРІЯ

Швейцарська Конфедерація держава розташована в центрі Західної Європи, між Німеччиною, Італією, Францією, Австрією та Ліхтенштейном. Площа території країни – 41,2 тис. км², населення – 7,7 млн. осіб. Столиця – м. Берн.

Протягом тривалого часу Швейцарія входила до списку офшорних зон різних країн. Банківська таємниця, що суворо охороняється законом, і висококваліфіковані фахівці в галузі права сприяли розвитку фінансового та банківського сектору країни. Швейцарія налічує близько 4 тис. фінансових інститутів та безліч філій іноземних банків, які мають гарну репутацію завдяки стабільній внутрішньополітичній обстановці, твердій швейцарській валюті та дотриманню принципу «банківської таємниці». Конфіденційність відомостей швейцарські банки гарантують згідно з державним Законом про банківську таємницю 1934 року. Незважаючи на тенденцію у розкритті інформації, що спостерігається останніми роками, суть банківської таємниці, а саме відсутність автоматичної видачі інформації за рахунками нерезидентів у швейцарських банках, залишилася незмінною.

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Юридичне регулювання створення та функціонування компаній у Швейцарії ґрунтується на Swiss Code of Obligations. Відповідно до цього закону у Швейцарії можна інкорпорувати:
 • Aktiengesellschaft / Societe anonyme (AG/SA) - акціонерна компанія (публічна);
 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung / Societe a responsabilite limitee (GmbH/S.a.r.l.) – компанія з обмеженою відповідальністю (приватна);
  Branch - філія;
 • General Partnership (Kollektivgesellschaft/SENC) – повне товариство або партнерство з необмеженою відповідальністю;
 • Limited Partnership (Kommanditgesellschaft/SECS) – командне товариство або партнерство з обмеженою відповідальністю;
 • Schweizerisches Obligationenrecht (Swiss Code of Obligations);
 • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs;
 • Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (Federal Law on Direct Taxation);
 • Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Swiss Federal Act on Banks and Savings Associations);
 • Bundesgesetz über die Anlagefonds (Federal Act on Open ended Investment Companies). Bundesgesetz über die International Privatrecht (Federal Act on Private International Law).
Залежно від того, в якій частині Швейцарії реєструється компанія, у її назві буде присутня німецька або французька абревіатура, що вказує на тип компанії.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Акціонерна компанія (AG/SA) – публічна компанія з обмеженою відповідальністю, капітал якої поділено на акції. Засновниками компанії (мінімум 3) можуть бути фізичні та/або юридичні особи, резиденти та нерезиденти Швейцарії. Засновники компанії надалі можуть передати свої акції єдиному акціонеру.

Мінімальний статутний капітал компанії – CHF 100.000, 50% якого має бути сплачено на момент реєстрації компанії. При реєстрації стягується гербовий збір у розмірі 1%, статутний капітал перевищує CHF 1 мільйон.

Компанія може випускати іменні акції та акції на пред'явника з мінімальним номіналом CHF 0.01. Акції компанії можуть вільно пропонуватися до відкритої підписки та продажу на біржі. Акціонери компанії, а ними можуть бути фізичні або юридичні особи, резиденти та нерезиденти Швейцарії, несуть відповідальність у межах розподілених на їх користь та неоплачених ними акцій.

Керування компанією здійснюється Радою Директорів, яка може складатися з одного члена, і щонайменше один член Ради Директорів повинен проживати у Швейцарії. Членами Ради Директорів можуть бути лише фізичні особи – корпоративні директори неприпустимі. До публічного реєстру вносяться імена та адреси проживання членів Ради Директорів, тоді як реєстр акціонерів залишається закритим.

Компанії зобов'язані щорічно готувати та подавати реєстраційним та податковим органам фінансові звіти та податкові декларації. Аудиторський висновок не завжди є обов'язковим, але бажаним (залежно від виду бізнесу та оборотів компанії).

Компанія з обмеженою відповідальністю GmbH/S.a.r.l. – приватна компанія з обмеженою відповідальністю, засновується двома фізичними чи юридичними особами, які надалі можуть передати свої акції єдиному акціонеру.

Мінімальний статутний капітал CHF 20 000 (максимальний CHF 2000 000) має бути на 50% сплачено (внесено на реєстраційний рахунок) на момент реєстрації компанії.

Компанія вправі випускати лише іменні акції, які можуть пропонуватися вільної передплаті біржі. Акціонерами компанії можуть бути фізичні чи юридичні особи, резиденти чи нерезиденти. Відомості про акціонерів вносяться до громадського Реєстру. Відповідно, зміна акціонерів призводить до зміни записів у Реєстрі.

Управління компанією здійснюється одноосібно директором або Радою Директорів, відомості про які заносяться до публічного Реєстру та є загальнодоступними. Корпоративні директори неприпустимі.

Компанії зобов'язані вести бухгалтерську звітність та щорічно подавати реєстраційним та податковим органам фінансові звіти та податкові декларації. Аудиторський висновок не завжди є обов'язковим, але бажаним (залежно від виду бізнесу та оборотів компанії).

Партнерства в Швейцарії можуть бути засновані у формі генерального партнерства (Kollektivgesellschaft/SENC), де партнери несуть солідарну необмежену відповідальність за борги та зобов'язання партнерства, або командитного (Kommanditgesellschaft/SECS), в якому партнери обмежені сумою внесеного ними капіталу. Засновниками та учасниками партнерства можуть бути щонайменше 2 особи, фізичні чи юридичні, незалежно від резиденства. Назва партнерства має містити ім'я (назву) одного з учасників партнерства. Статутний капітал партнерства складається із суми вкладів його учасників та вимоги про його мінімальний розмір або оплату відсутні. Учасники партнерства що неспроможні відчужувати свої права без відповідної згоди інших учасників, і партнерство неспроможна існувати з одним учасником. У разі зміни учасників партнерства статутні документи необхідно підписувати заново. Керування партнерством здійснюється Генеральними партнерами, більшість з яких мають бути резидентами Швейцарії. Генеральне партнерство, на відміну від командного, не підпадає під корпоративне оподаткування у Швейцарії; лише розподілений дохід учасників підлягає оподаткуванню країни резиденції учасників партнерства.

Партнерства, як і підприємства з обмеженою відповідальністю, зобов'язані вести бухгалтерські рахунки, але не зобов'язані щороку подавати аудиторські звіти реєстраційним органам.

Швейцарська Філія – Swiss Branch не є юридичною особою у відповідність до законодавства Швейцарії, а лише офісом іноземної компанії. Філія не вимагає статутного капіталу, але наявність резидентного керуючого. Водночас відкриття філії не дає права на отримання постійного посвідки на проживання у Швейцарії його співробітникам. Філія підлягає оподаткуванню на загальних підстав, а при виплаті дивідендів податку джерело не стягується (при дотриманні деяких вимог).

ХОЛДІНГИ

Враховуючи пільгові умови, створені для холдингів, Швейцарія розглядається як юрисдикція проміжного типу і є другою за значенням "холдинговою" юрисдикцією світу (після Нідерландів).
Вимоги до холдингових компаній для отримання пільг:

 • Володіння пакетом акцій понад 2 млн. швейцарських франків.
 • Не більше 50% доходу мають вивозитися за межі країни у формі витрат, платежів роялті та відсотків.
 • Щонайменше 25% відсотків доходу мають виплачуватись у формі дивідендів.
 • Власний капітал компанії не повинен бути меншим за 8% рівня її заборгованості.
 • Холдингові компанії не мають права вести іншу діяльність, крім управління своїми фінансами.

ОПОДАТКУВАННЯ

Швейцарія не є офшорною зоною, але при цьому тут передбачені податкові послаблення та пільги для низки компаній. А деякі кантони Швейцарії припускають реєстрацію компаній офшорного типу. Передбачено пільги для холдингів та різних компаній інвестиційного типу, сервісних та торгових фірм.

У кожному кантоні встановлено свою систему оподаткування. Компанії офшорного типу сплачують податки лише з доходів, отриманих біля Швейцарії. Існує чотири види податків:
 • Федеральні. Існує податок із прибутку, що стягується за прогресивною ставкою від 3,6% до 9,8%.
 • Кантональні податки Прогресивні ставки кантональних податків становлять від 5 до 35%. У деяких кантонах встановлені пільгові системи оподаткування (Цуг, Фрібург, Нешатель, Женева). Дуже вигідно займатися інвестуванням у виробничу діяльність – кантони встановлюють пільги на кілька перших років для таких компаній
 • муніципальні
 • зворотні.
Існує також щорічний податок на акціонерний капітал на рівні конфедерації – 0,825% та на рівні кантонів (наприклад, у Цюріху – 0,375%).

Ставка ПДВ (VAT) під час реалізації товарів, робіт, послуг – з 2011 року становить 8% (для деяких видів товарів, робіт, послуг передбачені знижені ставки).

Податкове законодавство Швейцарії передбачає оподаткування на корпоративному, кантональному та муніципальному рівні.
Ставки державних податків обчислюються у відсотковому відношенні від кантональних податків.
Податок під час виплати (withholding tax) за ставкою 35% утримується у разі виплати дивідендів акціонерам резидента Швейцарії. Виплата дивідендів на користь нерезидентів підлягає оподаткуванню за ставками, передбаченими міжнародними двосторонніми угодами про уникнення подвійного оподаткування. У рамках застосування Директиви ЄС про материнські та дочірні компанії виплата дивідендів на користь акціонерів, зареєстрованих у ЄС, здійснюється без утримання податків у Швейцарії.
Податок приріст капіталу не утримується.

Генеральні партнерства не сплачують корпоративних податків, а оподаткуванню підлягає розподілений дохід учасників. Якщо учасники генерального партнерства є нерезидентами Швейцарії, то не підлягають оподаткуванню у Швейцарії.

Швейцарське податкове законодавство надає деякі пільги окремим видам діяльності.

Звільнення за значною участю детально описано в циркулярі "Kreisschreiben" № 9, 9 липня 1998 року. Якщо компанія володіє часткою понад 20% (2011 – 10%) у капіталі іншої компанії, то дивіденди компанії звільнені від оподаткування. Якщо компанія володіє часткою понад 20% (2011 – 10%) у капіталі іншої компанії протягом року та більше, то приріст капіталу звільнено від оподаткування та чистий дохід може бути зменшено на 5% адміністративних витрат.

Холдингові компанії, які ведуть виключно холдингову діяльність, сплачують лише федеральний корпоративний податок, та звільнені від кантональних та муніципальних податків. Цей привілей застосовується до всіх видів доходів від холдингової діяльності, таких як відсотки, роялті, комісія за управління та ін.

Керуючі компанії або постійні представництва іноземних компаній, які здійснюють лише адміністративні функції та не залучені до комерційної активності у Швейцарії, сплачують федеральний корпоративний податок у повному обсязі, і кантональний та муніципальний за зниженою ставкою. Адміністративна діяльність може також включати дохід від відсотків, роялті та дивідендів.

Змішані компанії або постійні представництва іноземних компаній, які переважно ведуть міжнародну діяльність, що відповідає певним умовам, можуть просити про привілейоване оподаткування доходів від іноземних операцій. Якщо такі привілеї надаються, прибуток буде розраховуватися окремо, використовуючи розділені рахунки.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Швейцарія не має підписаних угод про обмін податковою інформацією (TIEA – Tax Information Exchange Agreement). Однак положення про обмін інформацією передбачені деякими із укладених угод про уникнення подвійного оподаткування (Double Taxation Treatment – DTT, DTA). На сьогоднішній день Швейцарія має 91 підписану угоду про уникнення подвійного оподаткування, і лише кількома з них передбачено обмін інформацією.