СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Сейшельські острови – офіційна назва Республіка Сейшельські острови – острівна держава, розташована на 115 островах, у центрі Індійського океану на схід від африканського материка, на північ від Мадагаскару. Площа держави - 455 км кв. Найбільший острів - Мае (Mahe).

Економіка Сейшельських островів виглядає привабливо завдяки стрімкому розвитку фінансового сектору, що пов'язано зі створенням уповноваженого органу Seychelles International Business Authority (SIBA) та з впровадженням прогресивних законів у сфері корпоративного управління, які сприятимуть організації офшорних структур та залученню інвестицій.

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Цивільне право Республіки Сейшельські острови засноване на Цивільному Кодексі Наполеона Бонапарта, а корпоративне законодавство та кримінальне право – англійське Загальне право. Корпоративне законодавство Республіки представлено кількома законодавчими актами.
 • Companies Act 2001 та Companies Ordinance, 1972 – які регулюють діяльність місцевих компаній;
 • International Business companies act (IBC Act), 1994 – регулюючі діяльність міжнародних (офшорних) компаній;
 • Companies (Special Licences) Act, 2003 – визначає порядок реєстрації та можливості спеціально ліцензованих компаній;
 • Limited Partnerships Act, 2003 – закон про партнерства;
 • Protected Cell Companies Act, 2004 – закон про компанії з розділеними портфелями;
 • Financial Institutions Act, 2004 – закон про фінансові установи;
 • Mutual Fund & Hedge Fund Act 2008 та Foundations Act, 2009 – законодавство про фонди;
 • International Trust Act, 1994 та Trust Act 2001 – законодавство про трасти та трастову діяльність.
Відповідно до законодавства існують різні організаційно-правові форми, основними з яких є Міжнародні бізнес-компанії (International Business Company), діяльність яких регулюється Законом про міжнародні бізнес-компанії (International Business companies act 1994 Cap 100A). IBC компанія може бути інкорпорована у формі:
 • Company limited by shares – компанії з відповідальністю обмеженою акціями;
 • Company limited by guarantee – компанії з відповідальністю обмеженою гарантіями акціонерів (учасників);
 • Company limited by guarantee and having a share capital – компанії з відповідальністю обмеженою гарантіями акціонерів (учасників) та статутним капіталом;
 • Limited duration company (або L.D.C.) – компанія з обмеженим терміном існування.
Також можлива установа:
 • Limited Partnership – партнерство з обмеженою відповідальністю;
 • Protected Cell Company – компанії із розділеними активами;
 • Special License Company – спеціально ліцензовані компанії;
 • Mutual Fund або Hedge Fund – взаємні та хеджні фонди;
 • International Trust – міжнародні трасти.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Відповідно до Закону про міжнародні бізнес-компанії International Business companies act 1994, компанія засновується однією або кількома особами, шляхом підписання статутних документів і отримує статус International Business Company (IBC). Такого типу компанія не має права:
 • вести діяльність на території Сейшельських островів;
 • Володіти нерухомим майном на Сейшельських островах;
 • Вести банківську, трастову, страхову, перестрахувальну діяльність, надавати послуги реєстраційного агента та адреси іншим компаніям без відповідної ліцензії.
На відміну від інших юрисдикцій, Сейшельська IBC може володіти акціями, облігаціями або іншими фінансовими інструментами місцевих компаній, інкорпорованих згідно з IBC Act або Companies Act, купувати та володіти урядовими бондами та іншими цінними паперами, випущеними Центральним Банком, володіти та керувати судами зареєстрованими згідно із законом торговому судноплавстві» (Merchant Shipping Act 1894) мати акціонерами резидентів Сейшельських островів.

Компанія може бути інкорпорована для різних цілей, які не заборонені законодавством Сейшельських островів, і має право займатися будь-яким видом діяльності для досягнення цілей створення. Посадові особи та учасники компанії не несуть відповідальності за її зобов'язаннями, які прямо не передбачені законом, якщо не буде доведено, що вони діяли несумлінно.
Мова, що використовується в корпоративних документах – англійська чи французька, валюта – зазвичай долар США.

Найменування компанії може бути будь-якою мовою, при цьому обов'язково потрібен його переклад та транслітерація англійською або французькою мовою. Крім загальноприйнятих словосполучень, таких як Limited, Corporation, Incorporated, Society Anonyme, Sociedad Anonima, Aktiengesellschaft, або їх абревіатур Ltd., Corp., Inc., SA, A.S., A.G., найменування може містити фрази будь-якою мовою, що вказують на обмеження відповідальності - ЗАО, ТОВ, s.r.o. за умови, що компанія спочатку була зареєстрована в іншій юрисдикції та продовжує своє існування під юрисдикцією Сейшельських островів.
Найменування компанії не може:
 • бути ідентичним або схожим на існуючі найменування компаній зареєстрованих згідно з International Business Companies Act або Companies Act;
 • містити фрази Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Municipal, Trust, Foundation або схожих з ними за змістом, без отримання відповідних ліцензій, а також фраз, що вказують на наявність підтримки уряду Сейшельських островів або іншої держави;
 • бути образливим, вульгарним чи небажаним на думку Реєстратора.
Статутними документами є Установчий договір (Memorandum) та Статут (Articles of Association) компанії.
Установчий договір (Memorandum) містить найменування та юридичну адресу компанії, найменування та адресу реєстраційного Агента, мети створення, розмір та валюту статутного капіталу, номінал, клас, тип і кількість акцій, що випускаються, умови випуску та конвертації акцій, термін існування компанії (для Limited Duration Company), обмеження щодо ведення банківської, страхової, перестрахувальної та трастової діяльності, підписи засновника та свідка. Установчий договір може бути укладений будь-якою мовою, з обов'язковим перекладом англійською або французькою. З моменту реєстрації Установчого договору компанія вважається зареєстрованою, про що свідчить видане Реєстром Свідоцтво про реєстрацію (Certificate of Incorporation). Статут компанії (Articles of Association) може бути поданий до Реєстру разом із Установчим договором або протягом 30 днів з моменту реєстрації.

Статутний капітал компанії (Authorized Share Capital) може бути виражений у будь-якій валюті, але зазвичай виражається у доларах США і становить US$ 100,000.
Державне мито складає US$ 100 незалежно від величини статутного капіталу і має бути сплачено до Реєстру не пізніше 31 липня кожного року.

Акції компанія може випускати іменні та на пред'явника; голосуючі та не голосуючі, з більшою чи меншою кількістю голосів на одну акцію, які голосують за певних умов або за певних власників; з номінальною вартістю та без, ненумеровані; звичайні, привілейовані та підлягають погашенню; акції, що підтверджують частку в деяких активах; опціони, гарантії або інші подібні фінансові інструменти, що підтверджують право участі в капіталі компанії, а також акції, що конвертуються в капітал та інші активи компанії за певних умов. Компанія має право купувати та відчужувати власні акції, виступати гарантом за зобов'язаннями третіх осіб, брати та давати в заставу свої активи, захищати активи компанії на користь її власників, а також передавати активи у довірче управління на розсуд директорів за умови дотримання інтересів її акціонерів, учасників , кредиторів, партнерів та інших власників.

Компанія повинна вести реєстр акцій, що містить інформацію про імена та адреси акціонерів, кількість та тип розподілених акцій, дату переходу прав на акції, кількість випущених акцій на пред'явника. Копія реєстру акцій зберігається у зареєстрованому офісі чи офісі Агента. На підтвердження розподілу акцій компанія випускає Сертифікат Акцій (Share Certificate), який підтверджує права учасника на володіння часткою компанії.

Компанія зобов'язана мати зареєстрований офіс та Агента, ліцензованого згідно з International Corporate Service Providers Act 2003.

Управління компанією здійснюється Радою Директорів (Board of Directors, Board). Мінімально потрібна наявність одного директора. Директором IBC може бути як фізична, так і юридична особа, резидент чи нерезидент Сейшельських островів. Компанія може вести реєстр директорів, із зазначенням імені, адреси дати призначення та звільнення, у будь-якій зручній формі (письмовій чи електронній). Копія такого реєстру має зберігатися за місцем реєстрації компанії.

Ліквідація та розпуск компанії відбувається шляхом ухвалення відповідного рішення директорами або акціонерами (учасниками) після закінчення терміну, на який створено компанію, визначеного статутними документами. Добровільна ліквідація можлива у будь-який час за рішенням директорів або акціонерів шляхом призначення ліквідатора та подання до Реєстру необхідних документів, що гарантують сплату боргів за зобов'язаннями компанії. Після завершення процесу, ліквідатор повідомляє Реєстр про ліквідацію, про що робиться відповідна позначка в Реєстрі та видається Свідоцтво про ліквідацію (Certificate of Dissolution), що підтверджує ліквідацію компанії.

Компанія також може бути закрита за рішенням Суду або викреслена (strike-off) з Реєстру у разі порушення вимог до IBC або несплати щорічних ліцензійних мит протягом року. Про викреслення компанії з Реєстру робиться відповідне повідомлення у Газеті. Кредитори можуть заявити свої вимоги протягом 3-х років з моменту викреслення компанії. Після закінчення 3-х літнього періоду за відсутності вимог кредиторів та судових спорів компанія закривається Реєстром. Протягом 10 років після викреслення внаслідок несплати щорічних платежів компанія може бути відновлена.

ОПОДАТКУВАННЯ

Компанія, зареєстрована згідно з IBC Act 1994, звільнена від податку на прибуток та інші доходи, отримані компанією у зв'язку з її діяльністю. Також компанії звільнені від гербового збору під час передачі нерухомості, акцій, облігацій та інших фінансових інструментів. Визволення надається компаніям на 20 років з моменту інкорпорації з автоматичним продовженням, якщо інше не буде додатково передбачено законом.
До операцій та акціонерів компаній типу IBC не застосовується Законодавство про валютний контроль.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Республіка Сейшельські острови дотримується 40+9 рекомендацій FATF та імплементувала номи у відповідному законодавстві про Запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманим злочинним шляхом, яке діяло з 1996 року, та було доповнено законом 2006 року та оновленнями 2008:
 • Anti-Money Laundering Act 1996 (Act 8 of 1996)
 • Anti Money Laundering Act, 2006 (Act 5 of 2006)
Республіка Сейшельські острови входить до «білого» списку ОЕСР країн, що погодилися на обмін інформації з податкових питань у рамках підписаних угод. Республіка має 19 підписаних угод, у рамках яких можливий обмін інформацією:
 • 17 Конвенцій про подвійне оподаткування (DTC - Double Tax Conventions).
 • 2 угоди про обмін податкової інформації (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) відповідно до вимог та моделі ОЕСР – з Нідерландами та Гернсі.
Угоди про обмін інформацією з податкових питань були вироблені за моделлю, яку пропонує ОЕСР, з метою обміну між країнами-учасницями інформації податкового характеру - як щодо цивільних податкових питань, так і щодо визначення конкретних випадків порушення податкового закону.

Угодами про уникнення подвійного оподаткування (Double Taxation Agreement) можуть скористатися місцеві та спеціально ліцензовані компанії (SLC). IBC не можуть використовувати переваги угод, оскільки звільнені від оподаткування.