СЕНТ-КІТС І НЕВІС

Федерація Сент-Кітс і Невіс (Федерація Сент-Крістофер і Невіс) — держава у східній частині Карибського моря, що складається з двох островів — Сент-Кітса та Невісу, що належать до Малих Антильських островів. Столиця Бастер розташована на острові Сент-Кітс.
Є членом Британської Співдружності, очолюваної королевою Великобританії.
Офіційна мова англійська.
Грошова одиниця – Східно-карибський долар.

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

  • The Nevis Business Corporation Ordinance 1984 – Закон про Бізнес Корпорації Невісу 1984 року, з доповненнями 2000 року.
  • The Nevis Limited Liability Company Ordinance 1995 – Закон про Товариства з обмеженою відповідальністю Невісу 1995 року.
Відповідно до корпоративного законодавства, хотілося б виділити кілька організаційно-правових форм для реєстрації компаній.
  • International Business Companies (IBC) – Міжнародні Бізнес компанії
  • Nevis LLC – Товариство з обмеженою відповідальністю
Законодавство дозволяє реєструвати та інші типи структур – фонди, трасти, холдингові та інвестиційні компанії, діяльність яких регулюється додатковими законодавчими актами.

Найменування компанії має відображати організаційно-правову форму та закінчуватися словами:
  • Limited, LTD, Inc., Корпорація, Corp., Incorporated, Inc., Societe Anonyme or Sociedad Anonima, S.A. – для міжнародних бізнес-компаній;
  • LLC, LC – для компаній із обмеженою відповідальністю.
(Найменування компанії не повинно бути схожим на вже існуючі, торкатися членів Королівської сім'ї або уряду Сент Кітс і Невіса, містити фрази, які можуть ввести в оману щодо її діяльності (наприклад, Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative , Imperial , Insurance, Municipal, Royal, Fund, Trust (без отримання відповідної ліцензії для зазначеного виду діяльності).
Компанія може займатися будь-яким законним на Сент Кітс і Невіс видом діяльності, що і відображено в її статутних документах (Memorandum and Articles of Association - M&AA).

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Міжнародні Бізнес компанії (International Business Company – IBC), діяльність яких регулюється Законом про Бізнес Корпорації Невісу 1984 року (The Nevis Business Corporation Ordinance 1984), не вимагають отримання ліцензій і є фактично офшорними з погляду законодавства, якщо задовольняють такі умови:
  • діяльність компанії та джерела доходів знаходяться поза територією країни реєстрації та не пов'язані з її резидентами (за винятком Агентів);
  • компанія не володіє нерухомістю на території країни реєстрації.
Обов'язковою вимогою до офшорної компанії є наявність реєстраційного агента на території Сент Кітс та Невіса.

Вимоги про розмір та обов'язкову оплату статутного капіталу в законодавстві відсутні. Зазвичай компанії реєструються зі статутним капіталом у розмірі 50,000 USD, поділеному на 50,000 акцій номіналом 1 USD.

Акції на пред'явника без оголошення номіналу дозволені (вони повинні зберігатися в реєстраційному офісі)

Акціонерами та директорами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи будь-якої резидентності. Також дозволені номінальні акціонери та директори. Компанія повинна мати як мінімум одного акціонера та одного директора. Якщо у компанії два акціонери, законодавством встановлено наявність двох директорів. При трьох і більше акціонерів має бути призначено три директори, і управління компанії здійснюється радами директорів. Збори акціонерів та директорів можна проводити у будь-якій точці світу.
Директором і Акціонером може бути одна й та сама особа.
Відсутня необхідність ведення бухгалтерського обліку, складання річного звіту та проведення аудиту.

Компанії з обмеженою відповідальністю (LLC) багато в чому схожі на Міжнародні бізнес-компанії. При цьому діяльність Компаній з обмеженою відповідальністю регулюється Законом про Товариства з обмеженою відповідальністю Невісу 1995 року. Компанія створюється учасниками. Умови ведення діяльності компанії та права учасників визначаються Статутом компанії (Operating Agreement).

Учасниками компанії з обмеженою відповідальністю можуть бути фізичні та юридичні особи будь-якої національності та проживаючі в будь-якій країні. Для створення компанії достатньо одного учасника. Учасники можуть внести капітал у компанію у формі готівки, власності, наданих послуг, векселів чи інших боргових зобов'язань щодо внесення готівки, майна чи надання послуг. Частка учасника LLC може бути з правом голосу або без такого, а також з такими привілеями та обмеженнями, які можуть бути встановлені в статуті компанії.

Управління компанією з обмеженою відповідальністю може здійснюватись учасниками компанії або керуючими, призначеними учасниками. Тільки сама компанія з обмеженою відповідальністю несе відповідальність за свої борги та зобов'язання, жоден із власників не несе особистої відповідальності за зобов'язання компанії.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

У Сент Кітс та Невіїсі ведеться закритий реєстр акціонерів та директорів. Інформація недоступна третім особам і може бути відкрита лише за рішенням місцевого суду.

Секретність інформації забезпечується Законом про конфіденційність відносин Сент Кітса і Невіса від 1985 року. Закон забороняє розкриття будь-якої інформації, отриманої в процесі ведення комерційної діяльності, та застосовується до банків, професійних компаній та державних службовців. Відповідно до законодавства, за порушення цього Закону може бути накладено штраф та/або застосовано тюремне ув'язнення на строк до дванадцяти місяців.

ОПОДАТКУВАННЯ

Міжнародні Бізнес-компанії звільнені від сплати податків. Обов'язковою є лише виплата щорічного реєстраційного збору, який встановлюється Міністрів Фінансів. Для компаній із статутним капіталом до 100.000 USD щорічний збір складає 200 USD.