НІДЕРЛАНДИ

Нідерланди – держава Західної Європи узбережжя Північного моря. Разом з островами Аруба, Кюрасао та Сінт-Мартен, Нідерланди становлять Королівство Нідерландів. Відносини між державами – членами королівства регулюються Хартією Королівства Нідерландів 1954 року.

Нідерланди - держава, що складається з західноєвропейської частини та островів Бонайре, Синт-Естатіус і Саба в Карибському морі (називається також Карибськими Нідерландами). У Західній Європі територія омивається Північним морем (довжина берегової лінії – 451 км) та межує з Німеччиною (577 км) та Бельгією (450 км). Разом з островами Аруба, Кюрасао і Синт-Мартен, які мають особливий статус (самоврядну державну освіту), Нідерланди становлять державу Королівство Нідерландів. Відносини між членами королівства регулюються Хартією Королівства Нідерландів, ухваленою 1954 року.
Офіційною столицею держави, згідно з конституцією Нідерландів, є Амстердам, де монарх складає присягу на вірність Конституції. Проте фактичною столицею є Гаага, де розташований парламент та уряд, а також більшість посольств іноземних держав.
Грошова одиниця – ЄВРО
Офіційна мова – голландська.

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Комерційний Кодекс Нідерландів (Wetboek van Koophandel)
 • The Flex-BV Act 2012
 • Цивільний кодекс, Частина 2, Юридичні особи (Burgerlijk Wetboek, Boek 2 Rechtspersonen)
 • Акт про корпоративний податок на прибуток 1969 (Wet op de venootschapsbelasting 1969).

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Назва компанії має бути у латинській транслітерації. Назви ідентичні або схожі на вже існуючі компанії заборонені. Реєстратор може вимагати подання перекладу назви датською або англійською мовами.
Назва компанії має закінчуватися (BV) або Flex-BV.

Нідерланди пропонують "Правила звільнення", які широко використовуються для холдингових компаній.
Для використання «Правил визволення»:
 • Голландська холдингова компанія має володіти хоча б 5% акцій іноземної філії.
 • Обов'язковою умовою є володіння акціями з початку фінансового року, в якому передбачається одержання вигоди від «Правил визволення»
 • Обов'язковою є сплата всіх податків біля реєстрації.
 • Материнська компанія має брати активну участь в управлінні іноземною філією.
Дія "Правил звільнення" не поширюється на компанії, звільнені від податку на портфельні інвестиції.
При реєстрації холдингових компаній необхідно, щоб:
 • дивіденди, переведені філією в холдингову компанію, було звільнено від утримання податку юрисдикції філії, або цей податок було сплачено за низькими ставками;
 • прибуток, отриманий холдинговою компанією від продажу акцій філії, був звільнений від сплати податку на приріст капітальної вартості в юрисдикції реєстрації холдингової компанії або підлягав оподаткуванню за низькими ставками;
 • остаточне переведення дивідендів, яке здійснюється холдинговою компанією до материнської корпорації, було звільнено від утримання податку в країні реєстрації холдингу або оплачувалося за низькими ставками.
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю (BV - Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
Мінімальний статутний капітал встановлюється у розмірі – €18 000, 25% якого має бути сплачено на момент реєстрації.
Необхідна наявність 1-го директора (фізична чи юридична особа) – резидент Нідерландів.
Необхідна наявність 1-го акціонера (фізична чи юридична особа) незалежно від резидентності. Заборонено випуск акцій на пред'явника.
Секретар не обов'язковий.
Компанія зобов'язана складати щорічний звіт та проходити аудиторські перевірки.
Обов'язковою є наявність зареєстрованого офісу на території Нідерландів.
Щорічні збори акціонерів та директорів можна проводити у будь-якій країні світу.

ОПОДАТКУВАННЯ

Податок не утримується з дивідендів, при їх переведенні з іноземної філії 25% або більше акцій якої володіє Нідерландська компанія.
Якщо ж іноземна філія не підпадає під дію цієї директиви, договори про уникнення подвійного оподаткування, що існують між Нідерландами та іншими країнами, допоможуть суттєво знизити податок, який утримується під час переведення дивідендів.
Дивіденди, що перекладаються іноземною філією материнської компанії, оподатковуються на рівні материнської компанії.
Весь прибуток, приріст капітальної вартості та дохід іноземного відділення компанії, зареєстрованої на території Нідерландів (незалежно від того, був цей прибуток репатрійований чи ні), не звільнятиметься від оподаткування в Голландії доти, доки з цього прибутку не будуть сплачені податки в країні , де це відділення здійснює свою діяльність

Ставка корпоративного податку на прибуток залежить від податкової бази та варіюється від 20% до 25%. Існує також особливий підхід до оподаткування процентних доходів від позик усередині групи компаній, відомий під назвою "Groepsrentebox", ставка при цьому встановлена ​​на рівні 5%.
ПДВ складає 19% (на деякі групи товарів – 6%)

Специфіка оподаткування нерезидентних компаній.
Іноземні компанії не сплачують податки із прибутку, отриманого з джерел за межами Нідерландів. При цьому вони звільняються від податків на такі види доходу, отриманого з нідерландського джерела:

 • Продаж портфеля акцій компанії, що зареєстрована на території Нідерландів.
 • Доход, отриманий внаслідок володіння акціями нідерландської компанії.
 • Прибуток з продажу Нідерландської нерухомості.
 • Виплати відсотків за позикою (як одержувані, і виплачувані).
 • Дохід, отриманий постійним представництвом від активної діяльності адміністративного офісу, який не веде торговельну діяльність у країні, буде оподатковуватись. Якщо ж офіс просто забезпечує адміністративні та інформаційні послуги, то його дохід оподаткуванню не підлягатиме.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Нідерланди підписали понад 100 угод про уникнення подвійного оподаткування, зокрема з Україною.