Мальта

Республіка Мальта - острівна держава в Середземному морі, розташована в центрі морських шляхів з Європи до Азії та Африки. Площа території 316 км. Населення – 417 тис. осіб. Столиця – Валлетта.

Назва держави походить від давньофінікійського malat, що означає «гавань», «притулок». Податковий режим Мальти сприятливий іноземних інвестицій. Відсутність майнового податку та специфічна система повернення сплаченого корпоративного податку позиціонує країну як привабливий офшорний центр.

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Мальтійський закон про компанії ґрунтується, переважно, на цивільному чи римському, а не на загальному праві. Створення та функціонування компаній на Мальті регулюється:
 • Акт про компанії від 1995 року;
 • Акт про фінансові послуги Мальти від 1994 року;
 • Акт про інвестиційні послуги від 1994 року;
 • Банківський Акт від 1994;
 • Акт про фінансові установи від 1994 року;
 • Акт про індустріальний розвиток від 1998 року;
 • Положення про торговельне судноплавство 2004 року;
 • Закону про комерційні перевезення (Гол. 234)
Законодавство Мальти дозволяє реєструвати компанії на Мальті різноманітних організаційно-правових форм, серед яких для іноземного інвестора можуть бути виділені такі, як:
 • Private limited company – закрита компанія з обмеженою відповідальністю;
 • International trading company – офшорна компанія;
 • Shipping company - судноплавна компанія;
 • Partnership – партнерство;
 • Trust – траст.
Податкове законодавство Мальти пропонує пільговий режим оподаткування як холдингових, так і торгових компаній, а також для бізнесу деяких інших видів – судновласників, операторів онлайн тоталізаторів та інтернет казино.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Найбільш поширеною формою є Limited Liability Company - Компанія з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, що їм належать. Компанія з обмеженою відповідальністю інкорпорується згідно з Companies Act 1995, може бути закритого (private) або відкритого (public) типу.

Назва компанії повинна відображати її суть та використовувати закінчення Limited або Ltd., для позначення обмеженої відповідальності. Якщо компанія є відкритою, то найменування має закінчуватися – p.l.c. або public limited company. Найменування може містити будь-які слова, крім Empire, Crown, Imperial, Windsor, Royal, Chartered or Municipal. Найменування, що включають слова Банк, Страхування, European, Мальтійський або Міжнародний вимагають отримання спеціального дозволу. Також компанія не може використовувати найменування, що містять слова fiduciary, nominee і trustee без спеціального дозволу, найменування які вже використовуються або є зарезервованими.

Мальтійські компанії зобов'язані мати реєстраційний офіс та адресу на Мальті, відомості про які повідомляються до Державного Реєстру, а також секретаря, резидента Мальти. Для інкорпорації компанії Установчі документи, Установчий договір та Статут компанії складаються та подаються ліцензованим адвокатом до Державного реєстру компаній від імені акціонерів або уповноваженого представника. У Установчому договорі зазначаються види діяльності, якими може займатися фірма, а Статут обумовлює правила, які регламентують внутрішню діяльність підприємства.

Статутний капітал компанії має бути не менше 46,587.47 євро для публічної та не менше 1,164.69 євро для приватної компанії. На момент підписання Статуту має бути сплачено мінімум 25% статутного капіталу публічної та 20% статутного капіталу приватної компанії. Залежно від величини заявленого статутного капіталу компанія сплачує реєстраційне (від 350 до 1,950 євро) та щорічне (від 165 до 1,000 євро) мита.

Акціонерами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, незалежно від їхньої національності та резиденції. При цьому якщо акціонерами є нерезиденти, то компанія має податкові пільги. Кількість акціонерів приватної компанії – від 2 до 50. 1 акціонер допускається за довірчого управління – fiduciary. Акції компанії, лише іменні, можуть бути звичайними чи привілейованими.

Управління компанією здійснюється Директором (Sole Director) або Радою директорів (Board of Directors), якими можуть бути фізичні чи юридичні особи незалежно від резиденції. Відомості про директорів та акціонерів є публічно доступними в Реєстрі Компаній Мальти (Registry of Companies). Однак, конфіденційність володіння може бути досягнута шляхом використання послуги номінального сервісу.

Компанії повинні проводити щорічні збори на Мальті та протоколи зберігати у Секретаря. Річні звіти, відомості про директорів та акціонерів щорічно подаються до Реєстру Компаній (RoC) щорічно на дату реєстрації компанії. Усі Limited Liability Company зобов'язані готувати фінансову звітність та бухгалтерську звітність та, разом із відповідним аудиторським висновком, подавати до податкових органів.

ОПОДАТКУВАННЯ

Розбіжності між мальтійськими офшорними та оншорними компаніями, що раніше існували, були скасовані, і з 1 січня 2007 року всі реєстровані компанії є оншорними і підлягають оподаткуванню доходів на загальних підставах. Ставка корпоративного податку – 35%. У той же час нерезидентним власникам Мальтійських компаній надається право на повне або часткове відшкодування сплаченого податку, що дозволяє знизити ефективну ставку оподаткування до 5-10%.

Фінансовий рік мальтійських компаній збігається з календарним та закінчується 31 грудня. Річний звіт має бути підготовлений протягом 6 місяців після закінчення фінансового року (у деяких випадках можливе продовження до 9 місяців) і до 30 вересня мають бути сплачені податки. Заявку на податкове відшкодування компанія може подавати безпосередньо після сплати податку і протягом 4-х місяців акціонери зазвичай отримують відшкодування.

Для цілей оподаткування, а точніше податкового відшкодування, поділяють торгові та холдингові компанії. У той же час компанія може залишатися гібридною та вести як холдингову, так і торговельну діяльність.

Торгова компанія може скористатися відшкодуванням у розмірі 6/7 сплаченого корпоративного податку, що призводить до ефективної податкової ставки 5% від прибутку, отриманого компанією. Компанія фактично сплачує корпоративний податок 35%. Декларуючи виплату дивідендів акціонерам, компанія подає прохання про відшкодування акціонерам (нерезидентам) сплаченого податку. І тут компанія отримує відшкодування у вигляді 6/7 від сплаченого податку.

Холдингова компанія підлягає корпоративному оподаткуванню за ставкою 35% оподатковуваного прибутку, отриманого у вигляді дивідендів від інвестицій. Після отримання дивідендів нерезидентні акціонери Мальтійської компанії мають право на 100% відшкодування сплаченого податку (щодо прибутку у вигляді дивідендів), якщо компанія має пайову участь. Вважається, що Мальтійська компанія має пайову участь, якщо:
 1. Мальтійська компанія безпосередньо володіє не менше 10% акцій компанії, нерезидентної на Мальті (частка володіння знаходиться у власності та/або під контролем не резидентів Мальти), 
 2. Мальтійська компанія є звичайним акціонером нерезидентної на Мальті компанії (у власності та/або під контролем не резидентів Мальти) і має право придбати весь пакет акцій, згідно із законодавством країни реєстрації емітента акцій,
 3. Мальтійська компанія є звичайним акціонером нерезидентної на Мальті компанії (у власності та/або під контролем не резидентів Мальти) і має право переважного відчуження, придбання або розпорядження акціями компанії,
 4. Мальтійська компанія є звичайним акціонером, який інвестував суму у розмірі більше 1,164,687 євро в капітал нерезидентної на Мальті компанії, і термін такої інвестиції перевищує 183 дні,
 5. Мальтійська компанія є звичайним акціонером нерезидентної на Мальті компанії (у власності та/або під контролем не резидентів Мальти) і володіє акціями інших компаній не з метою торгівлі цінними паперами, а структурі холдингу.
Стаття 12(1)(u) Закону про прибутковий податок (Income Tax Act, Chapter 123) представляє додаткові привілеї для компаній – пайове звільнення (на відміну відшкодування), яке поширюється на компанії, які підпадають під режим пайової участі. Перевагою пайового звільнення є те, що платник податків не розкриває доходу чи прибутку у своєму податковому розрахунку і водночас отримує звільнення такого доходу від оподаткування на Мальті. Основою для застосування пайового звільнення є пайова участь згідно з пп.1-5. Крім того, повинна виконуватися одна з наступних умов:
 1. компанія має бути зареєстрована або мати резиденцію однієї з країн ЄС, 
 2. рівень іноземного оподаткування компанії перевищує 15%, 
 3. дохід компанії від отриманих відсотків та/або роялті не перевищує 50% загального доходу компанії.
Якщо компанія не задовольняє жодній із вищевказаних умов, то скористатися перевагами пайового звільнення холдингова компанія може за одночасного задоволення двом іншим умовам: (1) участь у статутному капіталі Мальтійською компанією не є портфельною інвестицією (інвестиція вважається портфельною, якщо приносить більше 50% від загального доходу підприємства); І (2) рівень оподаткування доходів, відсотків або роялті у країні реєстрації дочірньої компанії перевищує 5%.

Якщо вимоги кваліфікації компанії як компанії пайової участі в рамках Закону про прибутковий податок (Income Tax Act, Chapter 123) не дотримуються, акціонери компанії мають право на відшкодування 2/3 сплаченого податку на прибуток щодо доходу від дивідендів, отриманих у результаті недолової участі.

Мальтійська компанія, акціонерами якої є нерезиденти Мальти, має право на податкове відшкодування у розмірі 5/7 сплаченого податку на прибуток, отриманий від пасивних відсотків та роялті. І тут ефективна ставка оподаткування становитиме 10%. Термін «пасивні відсотки та роялті» відповідно до Статті 2 Закону про прибутковий податок (Income Tax Act, Chapter 123) застосовується виключно до процентів та роялті, отриманих від діяльності не пов'язаної прямо чи опосередковано зі звичайною торговою діяльністю компанії.

Правом на податкове відшкодування можуть скористатися нерезидентні акціонери Мальтійської компанії і Податковий Департамент (Inland Revenue) може запросити у Секретаря компанії інформацію про резиденцію бенефіціарів.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Мальта дотримується 40+9 рекомендацій FATF та імплементувала номи у відповідному законодавстві про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманим злочинним шляхом.

Мальта входить до «білого» списку ОЕСР країн, що погодилися на обмін інформації з податкових питань у рамках підписаних угод, і має 65 підписаних угод, в рамках яких можливий обмін інформацією:
 • 62 Конвенцій про подвійне оподаткування (DTC - Double Tax Conventions),
 • 3 угоди про обмін податковою інформацією (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) відповідно до вимог та моделі ОЕСР – з Багамськими островами, Бермудськими островами та Гібралтаром.
Угоди про обмін інформацією з податкових питань були вироблені за моделлю, яку пропонує ОЕСР, з метою обміну між країнами-учасницями інформації податкового характеру - як щодо цивільних податкових питань, так і щодо визначення конкретних випадків порушення податкового закону.