ЛЮКСЕМБУРГ

Велике Герцогство Люксембург невелика держава в Західній Європі розташована між Бельгією, Німеччиною та Францією та разом з Бельгією та Нідерландами входить до економічного союзу Бенілюкс. Загальна площа країни – близько 2586 км. Населення – 511 тис. осіб.

Основу економіки Люксембургу складає розвинена сфера послуг, зокрема фінансова та банківська галузі. Наприкінці 1970-х років були прийняті найсприятливіші в ЄС закони про банківську діяльність, що гарантують збереження таємниці вкладів. Завдяки вигідним умовам оподаткування у столиці розміщено близько 1000 інвестиційних фондів. Сприятливий податковий режим та сувора банківська таємниця сприяють позиціонуванню Люксембургу як європейського офшорного фінансового центру.

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Герцогство Люксембург належить до романо-німецької правової сім'ї. Сучасна правова система загалом склалася після утворення самостійної держави в 1815. Корпоративне законодавство ґрунтується на:
 • Закон про компанії - Company Act of August 10, 1915.
 • Закон про холдингові компанії – Law of July 31, 1929.
 • Декрет - Grand-Ducal decree of December 24, 1990.
Для здійснення міжнародної діяльності законодавство дозволяє зареєструвати компанію у формі:
 • Societe anonyme (SA) – акціонерна компанія (публічна);
 • Societe a responsabilite limitee (S.a.r.l.) – компанія з обмеженою відповідальністю (приватна);
Societe en nom collectif (S.E.N.C.) – повне товариство або партнерство з необмеженою відповідальністю:
 • Societe en commandite simple (S.E.C.S.) – партнерство з обмеженою відповідальністю;
 • Societe en commandite par actions (S.E.C.A.) – партнерство з обмеженою відповідальністю та випущеними акціями;
 • Societe co-operative – кооператив.
Найбільш цікаві для податкового планування холдингові компанії, які інкорпоруються у вигляді приватної або публічної акціонерної компанії. Холдингові компанії є окремим видом компаній у Люксембурзі. До 31 грудня 2006 року в Люксембурзі розрізняли два види холдингових компаній, що засновуються як відкриті або закриті компанії з обмеженою відповідальністю:
 • societe holding (SH) – холдинг, який регулюється в Люксембурзі законом від 1929 року;
 • societe de participations finansieres (SOPARFI) – інвестиційно-фінансова компанія, що регулюється Законом 1990 року.
З 1 січня 2007 року холдинговий режим 1929 року в Люксембурзі скасовано і холдингові компанії, які регулюються законом від 1929 року, більше не реєструються, а з 2011 року і не функціонують.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Акціонерна компанія – Societe Anonyme (SA) найбільш популярна форма ведення бізнесу. Люксембурзька акціонерна компанія S.A. - Громадська компанія з обмеженою відповідальністю, капітал якої поділений на акції. Засновником компанії може бути будь-яка фізична чи юридична особа (або більше), яка зробила певний внесок у капітал компанії.

Компанія може мати необмежену кількість акціонерів, фізичних чи юридичних осіб, відповідальність яких обмежується сумою розподілених на їх користь та неоплачених ними акцій. Мінімальна кількість акціонерів, згідно з ухваленим 25 серпня 2006 року Законом, одна. Акції компанії можуть бути випущені іменні і на пред'явника, які голосують і не голосують, дозволяється випускати акції різного типу для різних категорій акціонерів. Акціонери мають право розпоряджатися акціями, що належать їм, відчужувати і передавати їх у відповідність до Статуту.

Мінімальний статутний капітал акціонерних компаній – €31 000, має бути повністю випущений і 25% кожної акції підлягають сплаті на момент реєстрації компанії. Законодавством не встановлено вимогу в оплаті суми заявленого статутного капіталу, що залишилася, проте повноваження вимагати повну оплату компанії лежать на директорі.

Керування компанією здійснюється лише Радою директорів (Board of Directors) або Радою директорів спільно з Наглядовою радою (Supervisory Board). Рада директорів має складатися мінімум із трьох членів – фізичних чи юридичних осіб, незалежно від місця їхньої резиденції, які обираються акціонерами на строк, що не перевищує 6 років. Відповідно до змін законодавства 2006 року, компанія з одним акціонером має право мати лише одного директора. Повноваження щоденного управління оперативною діяльністю компанії можуть бути делеговані за довіреністю, випуск якої має бути передбачений Статутом компанії. Керівник за дорученням не може бути членом Наглядової ради компанії, а членом Ради директорів. Компанія повинна проводити щорічні збори акціонерів та директорів та призначати аудиторів для перевірки щорічних звітів.

Інформація про директорів є доступною та вноситься до відкритого реєстру Люксембургу, тоді як реєстр акціонерів зберігається у зареєстрованому офісі в Люксембурзі.

Компанія з обмеженою відповідальністю – Societe a Responsabilite Limite (SARL) – приватна компанія з обмеженою відповідальністю, реєструється згідно з Companies Law 1915 року. Акціонери приватної компанії, які внесли певну частку в капітал компанії, несуть відповідальність у рамках суми розподілених на їх користь та неоплачених ними акцій.

З 28 грудня 1992 року SARL може мати мінімум одного акціонера (максимум 40), фізичну чи юридичну особу, незалежно від громадянства, резиденства та національності. Компанії, у яких понад 25 акціонерів зобов'язані щороку проводити щонайменше одне Загальні збори акціонерів у порядку, передбаченому Статутом. Акціонери можуть призначити представника за Довіреністю, тоді як голосування за допомогою конференц-зв'язку не передбачено.

Акції SARL компанії можуть бути випущені тільки іменні та голосуючі. Передача (відчуження) акцій третім особам (які є поточними акціонерами) допускається лише за узгодженні з іншими акціонерами підприємства міста і наявності кворуму (3/4 загальних голосів випущеного капіталу).

Мінімальний статутний капітал приватної компанії – € 12 400 має бути повністю сплачений на момент інкорпорації. У разі формування статутного капіталу не грошима, потрібно висновок незалежного аудитора про вартість коштів, що інвестуються.

Управління SARL компанією може здійснюватись єдиним директором (Sole Director) або Радою директорів (Board of Directors), що призначаються акціонерами на певний чи невизначений період. Вимоги до національності, громадянства чи резиденства директорів відсутні. Якщо компанія планує отримувати дозвіл на торговельну діяльність (trading permit), то управління компанією має знаходитись на території Люксембургу – місцевий офіс та резидентні директори. Компанії з числом акціонерів, що перевищують 25, повинні перебувати під піклуванням Наглядової ради (Supervisory Board), один з членів якої повинен бути постійним аудитором компанії. Приватні компанії не повинні призначати аудитора для щорічних звітів, крім випадків, коли це спеціально передбачено законодавством.

Інформація про директорів вноситься у відкритий реєстр Люксембургу та є публічно доступною, тоді як реєстр акціонерів зберігається у зареєстрованому офісі компанії у Люксембурзі.

Партнерства з обмеженою відповідальністю (Societe en Commandite Simple - SCS і SCA), так само як і Партнерства з необмеженою відповідальністю (Société en Nom Collectif - SENC) можуть бути інкорпоровані щонайменше двома учасниками (партнерами). Для Партнерства з обмеженою відповідальністю повинні бути визначені Генеральні партнери, які здійснюють оперативне управління діяльність партнерства та несуть необмежену відповідальність, і звичайні партнери – відповідальні лише в рамках своїх вкладів у партнерство. Учасники Партнерства з необмеженою відповідальністю несуть повну солідарну відповідальність за борги та зобов'язання партнерства.

Вимоги до статутного капіталу партнерств відсутні, оскільки він складається із сум вкладів кожного з партнерів. Капітал партнерства розподіляється як акцій чи часток партнерства. Партнери не можуть передавати свої частки третім особам без відповідного рішення Загальних зборів. Учасниками партнерств можуть бути фізичні чи юридичні особи, вимог до резидентності відсутні.

У формі партнерств утворюються приватні інвестиційні фондові компанії. Мінімальний капітал для заснування фондової компанії в Люксембурзі становить €1000000.

Найцікавішими для податкового планування є холдингові компанії Люксембургу, які до 2011 року були присутні у 2 видах:
 • холдингова компанія, згідно із Законом 1929 року.
 • інвестиційно-фінансова компанія SOPARFI (Societe a Participation Financiere), згідно із Законом 1990 року.
 • 1 січня 2007 року режим холдингових компаній 1929 року в Люксембурзі скасовано і компанії, які регулюються законом від 1929 року, більше не реєструються. Режим холдингових компаній 1929 діяв до кінця 2010 року, і в даний час відмінності між холдинговими компаніями 1929 та SOPARFI повністю нівельовані.
Холдинг SOPARFI може бути інкорпорований у формі приватної чи публічної компанії, а також у формі партнерства з обмеженою відповідальністю. SOPARFI не мають права:
 • бути учасником партнерства (повного чи обмеженого) із правом вирішального голосу;
 • вести комерційну чи виробничу діяльність, брокерські операції та банківські справи;
 • надавати кредити (позики) компаніям, які не є її філіями (якщо це не фінансова холдингова компанія);
 • володіти нерухомістю, крім приміщення під офіс (але може володіти акціями ріелторських компаній).
Холдинг SOPARFI, який володіє не менше 10% (або мінімум € 1 250 000) у статутному капіталі дочірньої компанії, має право:
 • купувати, володіти та розпоряджатися акціями та облігаціями як іноземних, так і люксембурзьких компаній;
 • володіти цінностями, вираженими у валюті, золоті, цінних паперах;
 • розміщувати свої активи у різних фінансових установах;
 • фінансувати компанії, акціями яких володіє, та отримувати позики у сумі, що перевищує статутний капітал у 3 рази (позики, підтверджені облігаціями за підпискою, у сумі до 10-кратного статутного капіталу);
 • викуповувати до 10 % власних акцій, якщо це передбачено статутом та отримано згоду загальних зборів акціонерів;
 • володіти ліцензіями, патентами, та отримувати дохід від видачі патентів та ліцензій за кордоном.
Холдинги SOPARFI підлягають оподаткуванню в Люксембурзі на загальних підставах та можуть скористатися перевагами угод про уникнення подвійного оподаткування.

ОПОДАТКУВАННЯ

У Люксембурзі існує три основних податку щодо комерційної діяльності - Корпоративний податок на прибуток, Муніципальний комерційний податок на прибуток та Податок на багатство. Існують також непрямі податки – ПДВ та податки у джерела. Крім того, законодавством передбачені щорічний реєстраційний збір, реєстраційні та гербові збори, імпортні мита та акцизи на паливо, тютюн, алкоголь та муніципальний Земельний податок.

Акціонерні компанії (приватні та відкриті) та партнерства з обмеженою відповідальністю підлягають оподаткуванню корпоративним податком, муніципальним податком та податок на багатство. Генеральні партнерства сплачують лише державний податок.

Декларації по Корпоративному та Муніципальному податках мають бути подані до 31 травня наступного за звітним роком, і податок сплачується протягом місяця після подання. Водночас у Люксембурзі застосовується попередня поквартальна сплата податку (10 березня, 10 червня тощо) на підставі оцінки оподаткування попереднього податкового періоду. Податок на майно також сплачується поквартально, 10 лютого, 10 травня тощо.

Корпоративним податком (Impot sur le Revenu des Collectivites, IRC) оподатковується всесвітній прибуток резидентних компаній. Для цілей оподаткування резидентною компанією вважається компанія, управління, проведення щорічних загальних зборів та виконання основних адміністративних функцій якої у Люксембурзі. Нерезидентна компанія (постійне представництво або філія) підлягає оподаткуванню IRC лише доходів, отриманих із місцевих джерел. Корпоративний податок застосовується до всіх видів компаній – SAs, SARLs та Partnerships SCS (SCA), за винятком генеральних партнерств, які вважаються податково-прозорими та оподаткуванню підлягає розподілений дохід партнерів.

Ставка Корпоративного податку становить 21% для прибутку понад EUR15,000 і 20%, якщо прибуток не перевищує зазначеної суми. Крім того, компанія сплачує 5% у фонд працевлаштування та від 6% до 10.5% муніципальних податків.

Для визначення оподатковуваного прибутку резидентних компаній оцінюється різниця чистої вартості активів початку і поклала край звітний період. Кінець звітного періоду зазвичай збігається із закінченням календарного року, якщо компанія не вибирає собі іншу звітну дату. Компанії з невеликими оборотами можуть вибрати спрощений метод розрахунку.

З метою оподаткування до витрат належать витрати компанії, які безпосередньо пов'язані з її діяльністю, при цьому не враховуються у витрати:
 • винагорода директору,
 • страхові внески фіз.осіб,
 • сплачені за кордоном податки,
 • витрати, пов'язані із звільненими видами доходів.
До звільнених видів доходу відносяться дивіденди і доходи від капіталу, отримані від дочірніх компаній, за умови «істотної участі» в них Люксембурзької компанії. Істотна участь означає володіння прямо або опосередковано не менше ніж 10% акцій або інвестиції понад EUR 1.2 мільйона (EUR 6 мільйонів для доходів від капіталу) протягом безперервного періоду понад 12 місяців. Для отримання звільнення рівень оподаткування таких доходів компанії, що виплачує, повинен перевищувати 15%.

IP box Режим надає компаніям звільнення у розмірі 80% чистого доходу, одержаного від використання об'єктів інтелектуальної власності (патентів, торгових марок, копірайт на програмне забезпечення, дизайн, модель та доменні імена), які були придбані або зареєстровані після 31 грудня 2007 року.

Доходи за поточний період, розподілені акціонерам протягом звітного року, мають бути додані до бази оподаткування під час розрахунку IRC.

Збитки поточного періоду може бути перенесено рахунок майбутніх доходів, але з навпаки. «Груповий залік» з метою інтеграції може застосовуватись за погодженням з Міністром фінансів та потребує взаємної участі не менше 75%. Правило «істотної участі» має той самий ефект, що й «груповий залік», і в результаті зменшення вартості майна дочірніх компаній спричинить зменшення вартості балансових звітів холдингової компанії.
Стосовно нерезидентних компаній IRC застосовується до:
 • доходів постійного представництва у Люксембурзі;
 • пасивним доходам, місце вилучення яких – Люксембург (до них відносяться дивіденди, відсотки, роялті та дохід від капіталу);
 • доходів від нерухомого майна біля Люксембурга;
 • відсотків за позиками, гарантованими нерухомим майном у Люксембурзі.
Методика розрахунку податку до сплати аналогічна методиці розрахунку для резидентних компаній з урахуванням застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування.

Муніципальний податок на прибуток - Municipal Business Tax on Profits (MBTP), аналогічний корпоративному податку і застосовується як до компаній, так і до партнерств, залучених до комерційної діяльності, незалежно від того, чи є компанія резидентною чи ні. Розрахунок бази оподаткування MBTP ідентичний розрахунку бази оподаткування IRC, з деякими нюансами щодо постійних представництв.

Ставка муніципального податку MBTP варіюється від 6% до 10.5%, залежно від муніципалітету, для Люксембургу становить 6.75% у 2011 році. Податок застосовується до оподатковуваного прибутку, що перевищує EUR17,500 для компаній, що підлягають корпоративному оподаткуванню, і для прибутку понад EUR40,000 для інших компаній.

Податок на багатство – The Fortune Tax (Net Worth Tax) – податок на майно застосовується до резидентних та нерезидентних корпоративних структур (прозорі з податкової точки зору партнерства виключаються). Основними компонентами вартості майна є оцінка нерухомості (Real Estate Unitary Value) та власний капітал підприємства (Business Net Worth), встановлений для оподаткування корпоративним податком IRC. Ставка податку – 0,5%.

Податок при виплаті (withholding tax) у розмірі 15% застосовується щодо дивідендів, що виплачуються на користь нерезидентних компаній, крім випадків, передбачених двосторонніми податковими угодами. Виплата дивідендів компанії, яка відповідає умовам застосування Директиви ЄС про материнські та дочірні компанії, звільнена від утримання податку при виплаті. Люксембург також застосовує умови звільнення від оподаткування дивідендів при виплаті та на користь не ЄС-компаніям, якщо виконуються всі інші умови Директиви, і материнська компанія підлягає оподаткуванню доходів за ставкою не нижчою за Люксембурзьку. Виплата відсотків та роялті не підпадають під дію податку при виплаті. Хоча деякі види відсотків кваліфікуються як дивіденди із відповідними податковими наслідками.

Компанії повинні уважно ставитись до угод із пов'язаними особами, які мають здійснюватися з урахуванням «правила витягнутої руки» (arm's length terms). Якщо угода не відповідатиме стандартам «правила витягнутої руки», податкові органи можуть зробити донарахування прибутку та кваліфікувати це як прихований внесок чи прихований розподіл. Спеціального законодавства щодо правил «тонкої капіталізації» (thin capitalization) відсутнє, хоча податкова рекомендує дотримуватись співвідношення 85:15 заборгованості до власного капіталу. Також відсутнє законодавство про «контрольовані іноземні компанії» (Controlled foreign companies, CFC) та вимога у розкритті інформації. Як правило, рекомендується отримувати попередню податкову консультацію щодо певних угод.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Люксембург не має підписаних угод про обмін податковою інформацією (TIEA – Tax Information Exchange Agreement). Однак, положення про обмін інформацією передбачені укладеними угодами про уникнення подвійного оподаткування (Double Taxation Treatment – DTT, DTA). На сьогодні є підписані угоди з 68 країнами, у тому числі з Україною, яка поки що залишається не ратифікованою.