КІПР

Республіка Кіпр – держава, розташована у східній частині Середземного моря на однойменному острові. Республіка Кіпр є членом Європейського Союзу (ЄС) з 1 травня 2004 року. Кіпр – найбільший острів у східному середземномор'ї, площею 9250 км кв. та населенням понад 800 тис осіб, 70% якого становлять греки.
Економіка Кіпру ґрунтується на системі вільного підприємництва. Уряд відіграє роль, що регулює, планує і забезпечує громадськими ресурсами. Переважний вплив на економіку надає туризм та сфера послуг, зокрема консалтингових.

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Основними законами, що регулюють діяльність компаній, є:
 • Companies Law Cap. 113 – Закон про компанії, глава 113, з поправками 2009 року
 • Partnership and Business Names Law – Закон про партнерства та фірмові найменування
 • International Trusts Law, 1992 – Закон про міжнародні трасти 1992 року
 • International Collective Investments Schemes Law 1999 і 2000 – законодавство про міжнародні колективні інвестиційні схеми
 • Insurance (Companies) Law: 1984 to 1990 та Insurance Companies Regulations of 1990 – закони про страхову діяльність.
Для ведення міжнародного бізнесу на Кіпрі можуть бути зареєстровані компанії у формі:
 • Company Limited by Shares (Private or Public) – компанії з відповідальністю, обмеженою акціями (приватні чи публічні);
 • Company Limited by Guarantee with (or without) share capital – компанії з відповідальністю, обмеженою гарантією з акціонерним капіталом або без акціонерного капіталу;
 • Limited or General Partnership – партнерства з обмеженою чи необмеженою відповідальністю;
 • International Trust – міжнародні трасти;
 • International Collective Investments Schemes – міжнародні схеми колективного інвестування.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Найцікавіші для податкового планування Private or Public Company Limited by Shares – приватні чи публічні компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, які реєструються згідно з Companies Law Cap. 113.

До вступу Кіпру до Європейського Союзу приватні компанії з відповідальністю обмеженою акціями з метою оподаткування розрізнялися як:
 • локальні компанії - ведуть свій бізнес на Кіпрі
 • офшорні компанії - ведуть свій бізнес виключно за межами Кіпру
Нове Податкове Законодавство, прийняте з огляду на вступ Кіпру до Європейського Союзу і набуло чинності з 1.1.2003 р., усунуло різницю між локальними та офшорними компаніями. І в даний час, відповідно до нового податкового законодавства, компанії поділяються на:
 • компанії-резиденти;
 • компанії-нерезиденти
Правове наслідок цієї різниці полягає в тому, що компанії-резиденти підлягають оподаткуванню на Кіпрі на загальних підставах, у той час як компанії-нерезиденти звільнені від оподаткування на Кіпрі, за умови, що вони не ведуть діяльності та не мають доходу на Кіпрі, будучи фактично офшорними.

Для всіх Кіпрських компанії існують обмеження - компанія не може займатися банківським, страховим, перестрахувальним бізнесом або наданням трастових, фінансових, банківських послуг без отримання спеціального дозволу.

Мова, що використовується в корпоративних документах – грецька та англійська, валюта – Євро.

Назва компанії має бути попередньо схвалена Реєстром і закінчуватись словом Limited або Ltd, підтверджуючи обмеження відповідальності учасників. Найменування не повинно бути:
 • схожим із уже існуючим, або ж мати на увазі ведення незаконної діяльності або заступництво уряду чи королівської сім'ї;
 • без отримання відповідної ліцензії спалити слова та їх похідні: Asset Management/Manager, Assurance, Bank/Banking, Broker/Brokerage, Capital, Credit, Currency, Custodian/Custody, Dealer/Dealing, Deposit, Derivative, Exchange, Fiduciary, Finance/Financial , Fund, Future, Insurance, Lending/Loan/Lender, Option, Pension, Portfolio, Reserves, Savings, Security, Stock, Trust/Trustee.
Статутними документами є Установчий договір та Статут компанії, які мають бути складені сертифікованим місцевим адвокатом та надані до Реєстру для реєстрації.

Установчий договір містить основну інформацію про компанію – найменування, юридичну (зареєстровану) адресу, мету компанії, вид обмеження відповідальності учасників (акціями або гарантією), розмір статутного (акціонерного) капіталу компанії та його розподіл, найменування та адреси засновників компанії та кількість розподілених між ними акцій. Вносити зміни до Установчого договору можливо лише отримавши відповідну ухвалу Суду.

Статут визначає внутрішній порядок підприємства міста і регулює такі питання як право голоси акціонерів, призначення (звільнення) та обов'язки директорів, і навіть загальні принципи роботи та управління компанією. Статут може бути змінено рішенням акціонерів.

Мінімальний статутний капітал приватної компанії CYP 1,000 (його еквівалент у Євро – 1710 Євро). Зазвичай компанії реєструються зі статутним капіталом 2000 євро. Статутний капітал може бути поділений на акції різного типу та номіналу згідно з рішенням директорів. Випущені акції мають бути розподілені та сплачені. Неоплачені акції розглядаються як позика акціонеру, що призводить до додаткових податкових зобов'язань. Збільшення статутного капіталу допускається за згодою акціонерів та директорів, зменшення у деяких випадках – вимагає рішення Суду.

Акції компанії може бути різних класів, зокрема з переважними правами, проте випуск акцій на пред'явника неприпустимий.

Приватна компанія може мати від 1 до 50 акціонерів. Акціонером може бути як фізична, так і юридична особа, резидент чи нерезидент Кіпру. Відповідальність акціонерів обмежується їхньою пайовою участю у статутному капіталі або розміром гарантії, визначеної статутними документами. Інформація про акціонерів – їхні імена та адреси – містяться у файлах Реєстру компаній та публічно доступні. Конфіденційність володіння може бути досягнута шляхом використання номінальних акціонерів, які володіють акціями у довірчому управлінні.

Компанії зобов'язані щорічно проводити Загальні Збори (Annual General Meeting), інтервал між якими повинен перевищувати 15 місяців. Загальні збори можуть проводитись на Кіпрі або за кордоном. До компетенції зборів акціонерів, окрім іншого, входить звільнення директорів, яке може бути здійснено рішенням простої більшості акціонерів (50%+1).

Компанія зобов'язана мати юридичну (зареєстровану) адресу на Кіпрі та призначити Секретаря, який може бути місцевою чи іноземною, фізичною чи юридичною особою.

Управління компанією здійснюється одноосібно директором чи Радою директорів. Директори можуть бути місцевими чи іноземцями, фізичними чи юридичними особами. Одна й та сама особа може бути директором і секретарем за умови, що у компанії лише один акціонер. Можливе призначення альтернативних директорів.


Призначення директора – один із основних моментів, що впливає на податкове планування компанії, оскільки, згідно з Податковим Законом Кіпру, резидентність компанії визначається місцем, де здійснюється управління та контроль. Для того, щоб компанія кваліфікувалася як резидент Кіпру необхідно, щоб управління та контроль здійснювався на території Кіпру. Якщо компанія позиціонує себе як не резидент, то, з великою ймовірністю, необхідно надати докази того, що управління та контроль здійснюються поза межами Кіпру, і компанія є резидентом іншої країни.

Кожна компанія повинна подавати до Реєстру Компаній Щорічний Звіт (Annual Return), що містить інформацію про юридичну (зареєстровану) адресу компанії, акціонерів, зобов'язань, інструменти боргових зобов'язань, директорів та секретаря.

Разом із Щорічним Звітом (Annual Return) необхідно подавати і Фінансовий Звіт (Financial Accounts) за попередній період, який стає доступним для загального огляду.

Ліквідація компанії може бути здійснена за розпорядженням суду, під контролем судових органів або добровільно (ухваленням спеціального рішення акціонерів компанії). У будь-якому випадку, компанія повинна підготувати та подати до Реєстру Фінансовий Фінансовий звіт, який відображає, що на момент ліквідації компанія не має активів і зобов'язань.

ОПОДАТКУВАННЯ

Усі Кіпрські компанії зобов'язані подавати звітність – вести бухгалтерські рахунки та складати Фінансові звіти (Financial Statements) відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ). На основі результатів Фінансового Звіту складається Податкова декларація. І Фінансовий звіт, і Податкова Декларація мають бути переведені грецькою мовою та завірені місцевими сертифікованими аудиторами. Фінансовий звіт подається до Реєстру Компаній разом із Щорічним звітом, та Податкові органи разом із Податковою декларацією. На підготовку Фінансового звіту компанії надається 8 місяців після завершення фінансового року.

Незалежно від того чи вела компанія діяльність протягом певного року, вона зобов'язана підготувати та подати до Реєстру Компаній Фінансовий звіт та Податкову декларацію.

На Кіпрі діє територіальний принцип оподаткування, ставка корпоративного податку – 12,5%. Під час визначення бази для оподаткування враховується резидентність підприємства міста і місце отримання доходу.

Нерезидентні Кіпрські компанії звільнені від оподаткування на Кіпрі, якщо не ведуть діяльності і не отримують доходу з Кіпрських джерел. Дохід, отриманий із джерел на Кіпрі, за вирахуванням витрат, пов'язаних з отриманням такого доходу, підлягає оподаткуванню на Кіпрі за ставкою 12,5 %. При цьому нерезидентна компанія не може скористатися перевагами Угод про Подвійне Оподаткування, підписані Кіпром з іншими країнами, оскільки такі угоди застосовуються лише до податкових резидентів.

Резидентна Кіпрська компанія підлягає оподаткуванню за загальним принципом і до неї застосовується не тільки Корпоративний податок (Income Tax), але й інші податки та збори, зокрема, Спеціальний внесок на оборону (SDC)

Корпоративний податок, згідно із Законом про оподаткування прибутку (The Income Tax Law of 2002, As Amended 2004), стягується зі всесвітнього прибутку, отриманого від діяльності компанії протягом одного календарного року. При цьому до оподатковуваного доходу не включаються: доходи від продажу цінних паперів та корпоративних прав, доходи у вигляді дивідендів, відсотки (якщо вони отримані не від основної, або тісно пов'язаної з основною, діяльністю), доходи від постійного представництва за кордоном (за певних умов ). Деякі види доходу оподатковуються Спеціальним внесенням на оборону за ставкою 30%.

Згідно з новим податковим режимом, компанії, які кваліфікуються як The Cyprus Royalty Company, підлягають звільненню від оподаткування 80% доходу, отриманого від використання прав інтелектуальної власності (IP Rights). Інші 20% доходу, отриманого від IP Rights, підлягають оподаткуванню за стандартною ставкою 12,5%. В результаті, ефективна ставка оподаткування таких компаній складе 2,5% і може бути ще зменшена за рахунок витрат на придбання та розвиток таких прав інтелектуальної власності, а також амортизаційних витрат. До аналізованих IP Rights відносяться всі нематеріальні активи, які визначені Законом про патенти, Законом про торгові марки та Законом про право інтелектуальної власності, зокрема патенти, торгові марки та ін.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

У рамках співпраці з FATF, що діє на Кіпрі з 1996 року законодавство про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманим злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, було доповнено та наведено відповідно до Третьої Директиви ЄС (Directive 2005/60/. У результаті в 2007 році було прийнято новий закон, який набув чинності 1 січня 2008 - Law No. 188(I)/2007 THE PREVENTION AND SUPPRESSION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING LAW OF 2007

Кіпр не має підписаних угод про обмін податковою інформацією (TIEA – Tax Information Exchange Agreement). Проте, положення про обмін інформацією передбачені укладеними угодами про уникнення подвійного оподаткування (Double Taxation Treatment – ​​DTT, DTA). На сьогоднішній день є підписані угоди з Азербайджаном, Вірменією, Австрією, Білорусією, Бельгією, Болгарією, Великобританією, Угорщиною, Німеччиною, Грецією, Данією, Єгиптом, Індією, Ірландією, Італією, Канадою, Катаром, Китаєм, Кувейтом, Киргизстаном, Ліваном, , Маврикією, Молдовою, Норвегією, Польщею, Румунією, Росією, Сан-Марино, Сербією, Сейшелами, Сінгапуром, Словаччиною, Сирією, США, Таджикистаном, Тайландом, Україною, Узбекистаном, Францією, Чехією, Швецією, Швейцарією, Південною Африкою Югославія.