Гонконг

Гонконг – один із спеціальних адміністративних районів Китайської Народної Республіки, є одним із провідних фінансових центрів світу. Площа території – 1,104 км², населення – 7 млн. осіб.
У класичному розумінні Гонконг не є офшорною зоною. Однак територіальний принцип оподаткування, передбачений податковим законодавством Гонконгу, дозволяє гонконгським компаніям, які отримують доходи від діяльності за межами Гонконгу, отримати звільнення від оподаткування даних видів доходу. Дане звільнення від оподаткування відбувається автоматично, а після оцінки діяльності компаній податковим органом виходячи з підготовлених фінансових звітів компанії.

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Створення та функціонування компаній у Гонконгу регулюється такими нормативно-правовими актами:
 • The Company's Ordinance (Cap. 32) – Закон "Про компанії"
 • The Inland Revenue Ordinance (Cap. 112) – Закон "Про податкову адміністрацію"

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Компанії, що інкорпоруються згідно Company's Ordinance Cap. 32 мають права та привілеї аналогічно фізичним особам та можуть займатися будь-якими, спеціально не забороненими статутом чи законом видами діяльності.
Назва компанії може бути як англійською так і китайською мовами. Компанія не може бути зареєстрована з найменуванням, ідентичним або подібним до вже існуючого. Не можуть також використовуватись найменування, пов'язані з кримінальними злочинами або іншим чином суперечать громадським інтересам, а також найменування, що передбачають зв'язок із Короною чи Урядом.
Використання найменувань: Building society, Chamber of Commerce, chartered, co-operative, imperial, kaifong, mas transit, municipal, royal, savings, tourist association, trust, trustee, underground railway, bank, insurance, assurance, reinsurance, fund asset management, investment fund – вимагає отримання узгодження чи ліцензії.
Основні корпоративні документи компанії:
 1. Сертифікат Реєстрації компанії – Certificate of Incorporation
 2. Сертифікат про реєстрацію діяльності - Business Registration Certificate
 3. Статут та Установчий договір компанії - Memorandum and Articles of Association – M&AA
 4. Перше призначення директора, акціонера – First Minutes and Appointments
 5. Сертифікат акцій – Share Certificate
 6. Реєстр директорів, секретарів та акціонерів – Company Register of directors, secretaries and shareholders
 7. Друк компанії – Corporate seal
Статутний капітал (Authorized Share Capital) – зазвичай становить 10000 гонконгських доларів (US$ 50,000), поділений на акції однакової номінальної вартості. Мінімальний сплачений капітал – 1 акція за номінальною вартістю. Щорічне мито – Збір за реєстрацію діяльності (business registration fee) складає US$ 320 незалежно від того, чи велася діяльність у Гонконгу чи ні.
Компанії зобов'язані отримати Сертифікат реєстрації діяльності (Business Registration Certificate) у податковому органі – Департаменті внутрішніх доходів (Inland Revenue Department, IRD), і щорічно подавати бухгалтерську звітність разом із висновками аудиторів. Уповноважені співробітники Департаменту контролюють своєчасність внесення щорічного збору за реєстрацію діяльності (business registration fee).
Усі гонконгські компанії повинні мати місцевого Секретаря – фізичну чи юридичну особу, резидента Гонконгу, та зареєстрований офіс у Гонконгу, який має бути реальною фізичною адресою, а не поштовою скринькою.
Акції гонконгських компаній можуть бути лише іменними, різного типу та класу. Випуск акцій на пред'явника не допускається.
Акціонерами можуть бути як фізичні, і юридичні особи – резиденти будь-якої країни. Мінімально потрібна наявність одного акціонера.
Директор компанії може бути резидентом будь-якої країни. Допускається наявність корпоративних директорів (юридичних осіб), проте переважно використовується фізична особа. Інформація про директорів, акціонерів та секретаря компанії надається до Реєстру Компаній та є публічно доступною. Щороку директори компанії мають представляти річний звіт (Annual Return), за несвоєчасне подання якого накладається штраф.
Ліквідація компаній у Гонконгу можлива кількома варіантами:

 • Добровільна ліквідація компанії її учасниками (Members' voluntary winding up) - якщо у період з моменту припинення провадження комерційної діяльності до моменту проведення зборів ради директорів, на яких приймається рішення про ліквідацію компанії, вирішуються питання, пов'язані з розподілом залишків на балансі компанії, результатом чого є нульовий баланс. Ліквідаційний процес зазвичай триває від 9 до 12 місяців.
 • Анулювання реєстрації (Deregistration) може бути здійснено за заявою директорів, за умови, що:
  • всі учасники компанії погоджуються на анулювання реєстрації;
  • компанія не починала здійснення операцій чи припинила ведення бізнесу пізніше 3 місяців безпосередньо до дати заяви;
   у компанії немає непогашених заборгованостей;
  • компанія має письмове повідомлення від інспектора Податкового Департаменту про відсутність заперечень. Про закінчення процесу (близько 6 місяців) компанія інформується Реєстром і ліквідується у зв'язку з анулюванням реєстрації. Компанія може бути відновлена, якщо Реєстр компаній визнає, що ліквідацію було здійснено помилково з його боку, і у разі, якщо протягом 20 років після скасування реєстрації до суду надійде заява від будь-якої особи, якій завдано шкоди у зв'язку зі скасуванням реєстрації, та суд визнає його вимоги достатніми для відновлення.
 • Добровільна ліквідація компанії кредиторами (Creditors' voluntary winding up) – найбільш дорогий спосіб ліквідації компанії та вимагає проведення більш складних процедур, ніж добровільна ліквідація компанії її учасниками, і може бути використаний компаніями, які є неплатоспроможними та припинили ведення операцій на час розгляду питання про ліквідацію компанії. Якщо ліквідація триває більше одного року, то ліквідатор надсилає проміжний звіт про ліквідацію Реєстратору протягом 30 днів і після закінчення трьох місяців з дня реєстрації звіту заключних зборів у Реєстрі Компаній компанія вважається ліквідованою.

ОПОДАТКУВАННЯ

Компанії, засновані у Гонконгу, підлягають оподаткуванню відповідно до місцевого законодавства. Оподаткування Гонконгу побудовано територіальному принципі – податком оподатковується лише прибуток, отримуваний джерел у Гонконзі; також стягується податок за принципом резидентності – ґрунтується на факті проживання (знаходження) у Гонконгу. Доходи з джерел, поза Гонконгом, або від діяльності, що ведеться за межами Гонконгу, навіть якщо такі доходи переводяться до Гонконгу, не оподатковуються в Гонконгу.
Основні принципи та норми, що регулюють оподаткування в Гонконгу, викладені в "Ордонансі про внутрішні доходи" (Inland Revenue Ordinance, скорочено IRO), згідно з яким у Гонконгу існує 3 основні види податків:
 • податок на нерухоме майно (Property tax);
 • податок на зарплатню (Salaries tax);
 • Податок з прибутку (Profits tax).
Податком на нерухоме майно оподатковуються власники (фізичні чи юридичні особи) нерухомого майна, розташованого у Гонконгу та яке здається в оренду. Ставка податку станом на 21.01.2010 становить 15% від «чистої оподатковуваної вартості» оренди будівель, приміщень, земельної власності та іншого нерухомого майна. Для визначення «чистої оподатковуваної вартості» оренди використовуються податкові відрахування, які можуть сягати 20% від базової оподатковуваної вартості оренди.

Податок на заробітну плату сплачується фізичними особами, джерело отримання трудової винагороди яких знаходиться безпосередньо в Гонконгу, при цьому враховується місце обговорення та підписання трудового контракту, місцезнаходження роботодавця, місце проживання та отримання доходу працівником.
Щодо директорів, законодавець визначає позицію директора як посаду (office), обіймаючи яку особу уповноважено здійснювати управління компанією і, за умовчанням, приймається те що, що менеджмент ведеться у Гонконгу. Таким чином, виплати директорам (Director Fee), відображені у бухгалтерській звітності гонконгської компанії, підлягають оподаткуванню незалежно від кількості днів, проведених у Гонконгу на рік і від того, чи вела компанія комерційну діяльність чи була неактивною. Цей нюанс необхідно враховувати під час здійснення платежів на користь директорів.

Податок на прибуток є основним податком, що стягується з компаній, заснованих у Гонконгу, та сплачується у таких випадках:
 • Заснована у Гонконгу юридична особа здійснювала ділову активність;
 • Ділова активність (торгівля, надання послуг, інвестиції та ін) здійснювалася в Гонконгу;
 • Прибуток від цієї ділової діяльності отримано або походить з Гонконгу.
Ставка прибуток становить 16,5%.
Для визначення джерела походження прибутку Управління внутрішніх доходів Гонконгу використовує принципи, викладені в Departmental Interpretation And Practice Notes No. 21 у редакції від 1998 року. Однак універсальних правил не існує, і співробітники Департаменту аналізують кожний конкретний випадок на підставі наданої фінансової та бухгалтерської звітності для визначення того, чи є доходи/прибуток чи їхня частина, отриманими чи похідними з Гонконгу, чи ні. Відповідно до цього вирішується питання про оподаткування компанії. Основним для Департаменту є:
 1. Тест операцій – «ЩО» зробив платник податків для отримання прибутку і «ДЕ». При цьому, якщо прибуток походить із різних місць, то податки можуть сплачуватись тільки з частини прибутку, що походить із Гонконгу. Однак це не стосується торгового прибутку (прибутку від реалізації), який або повністю оподатковується, або повністю звільняється від нього. При визначенні місцевого чи офшорного походження прибутку розглядається валовий дохід, тобто аналізуються ті операції (дії), які вплинули формування валового доходу.
 2. Місце прийняття поточних ділових рішень є лише одним із факторів, який враховується при визначенні джерела походження прибутку.
 3. Ділова присутність за кордоном. Якщо основне місце ведення бізнесу знаходиться в Гонконгу, і немає ділової присутності за кордоном, велика ймовірність того, що прибуток такого бізнесу оподатковуватиметься в Гонконзі.
 4. Контракти купівлі та продажу. Визначальним фактором походження прибутку торгових компаній є місце, де виконувались договори купівлі та продажу. Поняття "виконувалися" включає переговорний процес, укладання і виконання угод.
 5. Місце надання послуг. Джерелом походження прибутку, отриманого від надання послуг Гонконзькою компанією, вважається місце надання послуг.
Гонконгські компанії повинні вести належний бухгалтерський облік відповідно до Ордонансу про компанії (Companies Ordinance), так і Ордонансу про внутрішні доходи (Inland Revenue Ordinance), незалежно від того, чи ведеться їх бізнес у Гонконгу, чи за межами Гонконгу. Бухгалтерська звітність ведеться відповідно до стандартів Hong Kong GAAP і має зберігатися у зареєстрованому офісі компанії або в іншому місці відповідно до рішення директорів не менше 7 років з моменту завершення відповідної угоди. Компанія має призначити Сертифікованого Аудитора (Certified Public Accountants), члена гонконгської асоціації бухгалтерів.

Якщо гонконгська компанія має на кінець фінансового року дочірні структури, то відповідно до Глави 124 Ордонансу про компанії вона зобов'язана надавати консолідовану звітність, що включає дані щодо головної організації та її афілійованих структур. Гонконзька компанія вважається материнською, якщо:
 • вона контролює раду директорів дочірньої компанії;
 • їй належить понад 50% голосуючих акцій дочірньої компанії;
 • їй належить понад 50% часток у статутному капіталі дочірньої компанії.
Не пізніше 18 місяців з дати установи компанія зобов'язана провести перші загальні річні збори (First General Annual Meeting) для затвердження бухгалтерських рахунків (accounts), звітів директорів та аудиторів. Рахунки повинні бути перевірені Сертифікованими Аудиторами (Certified Public Accountants), які мають ліцензію на здійснення практики в Гонконгу. Надалі компанія зобов'язана щорічно надавати бухгалтерську звітність на перевірку аудиторам в аналогічному порядку.
Перевірена аудиторами звітність (audited accounts) включає:
 • звіт директорів за період;
 • звіт аудиторів за результатами перевірки бухгалтерської звітності підприємства за відповідний період;
 • бухгалтерські рахунки (accounts), підготовлені відповідно до вимог Ордонансу про компанії.
Звіт аудиторів адресований насамперед учасникам (акціонерам) компанії. Його метою є надання учасникам (акціонерам) компанії укладання бухгалтерської звітності, підготовленої директорами, призначеними на управління компанією.
Звіт аудиторів складається з:
 • Заяви про відповідальність директорів щодо бухгалтерської звітності (Statement of the responsibility of the directors relating to the accounts);
 • Заяви про відповідальність аудиторів щодо бухгалтерської звітності (Statement of the responsibility of the auditors relating to the accounts);
 • Заяви з питань роботи аудиторів (Statement of scope of work of auditors);
 • Загальних обмежень(Limitation in scope) [при наличии];
 • Висновки (Opinion).
Ордонанс про внутрішні доходи Гонконгу (Inland Revenue Ordinance) також вимагає надання бухгалтерської звітності, що пройшла аудиторську перевірку, до податкового органу разом із податковою декларацією компанії.

ЗВІТНІСТЬ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК (PROFIT TAX)

Гонконзька компанія отримує першу декларацію з податку на прибуток (Profit Tax return form) протягом 12-18 місяців з моменту своєї реєстрації. Декларацію з податку на прибуток необхідно заповнити та подати до Управління внутрішніх доходів Гонконгу протягом 1 місяця з моменту отримання, якщо немає дозволу Департаменту на продовження цього терміну. На практиці Управління розсилає декларації компаніям масово щорічно на початку квітня.

Дата закінчення першого фінансового року компанії може бути обрана довільно в період від 12 до 18 місяців з моменту реєстрації, і буде надалі датою завершення кожного фінансового року. Інакше висловлюючись, перший фінансовий рік компанії може тривати до 18 місяців, а наступні – суворо 12.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Гонконг імплементував законодавство про протидію легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та дотримується 40+9 рекомендацій FATF. Виконання вимог FATF на законодавчому рівні уряд забезпечив шляхом ухвалення відповідних законів:
 • The Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (Cap.405)
 • Organised and Serious Crimes Ordinance (Cap.455)
Гонконг входить до «білого» списку країн ОЕСР, маючи 22 підписані угоди, Конвенції про подвійне оподаткування (DTC - Double Tax Conventions), в рамках яких можливий обмін інформацією. Дані Угоди були вироблені за моделлю, яку пропонує ОЕСР, з метою обміну між країнами-учасницями інформації податкового характеру - як щодо цивільних податкових питань, так і щодо визначення конкретних випадків порушення податкового закону.