БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ

Британські Віргінські острови (БВО) є групою Віргінських островів британської заморської території Карибського архіпелагу, розташованих на північний схід від Пуерто-Ріко. Загальна площа 36 островів, що входять до складу БВО, сягає 153 км кв.
Економіка БВО — найстабільніша та процвітаюча у Карибському регіоні. Цьому сприяє постійний розвиток туризму та фінансового сектора. Понад 70% річного доходу надходить від ліцензійних платежів за реєстрацію офшорних компаній, і навіть прибуткового податку винагород за послуги довірчого управління.
Уряд заохочує ведення бізнесу та створення компаній на території БВО, діяльність яких регулюється відповідними законами.

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

До 1.1.2005 року діяльність компаній регулювалася двома законами – Законом про місцеві компанії та Законом про міжнародні бізнес компанії. У 2004 році було прийнято єдиний закон, який регулює діяльність як місцевих так і офшорних компаній.
 • BVI Business Companies Act, 2004 з доповненнями 2005-2009 року – Закон про комерційні компанії Британських Віргінських островів 2004 року.
 • The Partnership Act, 1996 - Закон про партнерства 1996 року регулює діяльність локальних та міжнародних партнерств.
 • Діяльність компаній фінансового сектора регулюється Комісією з фінансових послуг (BVI FSC – Financial Services Commission) та відповідними законодавчими актами.
Відповідно до корпоративного законодавства, існує кілька організаційно-правових форм для реєстрації компаній.
 • Company limited by shares – компанія з відповідальністю, обмеженою акціями
 • Company limited by guarantees that is not authorized to issue shares – компанія з відповідальністю, обмеженою гарантіями її членів та не уповноважена випускати акції
 • Company limited by guarantees that is authorized to issue shares – компанія з відповідальністю, обмеженою гарантіями її членів та уповноважена випускати акції
 • Unlimited company that is not authorized to issue shares – компанія з необмеженою відповідальністю її членів та не уповноважена випускати акції
 • Unlimited company that is authorized to issue shares – компанія з необмеженою відповідальністю її членів та уповноважена випускати акції
 • Restricted purposes company – компанія з відповідальністю, обмеженою акціями, що має обмежену мету (визначається тільки при створенні)
 • Segregated portfolio company – компанія з роздільними портфелями, може створювати один чи більше роздільних портфелів з метою поділу активів та зобов'язань компанії по кожному окремо сформованому портфелю. Застосовується до страхових компаній та фондів (професійних, приватних, публічних) та вимагає дозвіл Комісії.
 • Limited Partnership – обмежені партнерства, створені двома та більше учасниками, один (або більше) з яких є генеральним партнером, а решта (один чи більше) – обмеженими. Учасниками можуть бути фізичні особи, компанії чи партнерства.
 • General Partnership – партнерство, усі учасники якого є генеральними партнерами.
Законодавство дозволяє реєструвати та інші типи структур - фонди, банки, страхові та інвестиційні компанії, діяльність яких регулюється додатковими законодавчими актами.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Бізнес компанії (Business Company – BC's), діяльність яких регулюється Законом про комерційні компанії Британських Віргінських островів від 2004 року (BVI Business Companies Act, 2004), не вимагають отримання ліцензій і є фактично офшорними з погляду законодавства, якщо задовольняють такі умови:
 • діяльність компанії та джерела доходів знаходяться поза територією БВО та не пов'язані з резидентами БВО (за винятком Агентів);
 • компанія не володіє нерухомістю на БВО;
 • без відповідних ліцензій, компанія не веде банківську, страхову, перестрахувальну, інвестиційну чи трастову, а також іншу діяльність, що асоціюється з вищезазначеною.
Найменування компанії має відображати організаційно-правову форму та закінчуватися словами:
 • Limited, LTD, Corporation, Corp., Incorporated, Inc., Societe Anonyme or Sociedad Anonima, S.A. - Для компаній з обмеженою відповідальністю;
 • Unlimited, Unltd – для компаній із необмеженою відповідальністю
 • (SPV) Limited, (SPV) LTD – для компаній з обмеженими цілями;
 • Segregated Portfolio Company Limited, Segregated Portfolio Company LTD, SPC Limited, SPC LTD – для компаній із роздільними портфелями.
Найменування компанії не повинно бути схожим на вже існуючі, торкатися членів Королівської родини або уряду БВО, містити фрази, які можуть ввести в оману щодо її діяльності (наприклад, Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance , Municipal, Royal, Fund, Trust без отримання відповідної ліцензії для зазначеного виду діяльності).
Компанія може займатися будь-яким законним на БВО видом діяльності, що відображено в її статутних документах (Memorandum and Articles of Association – M&AA).
Компанія зобов'язана мати місцевого Агента – компанію з відповідною ліцензією на управління, яка надає юридичну адресу та виконує секретарські функції у відносинах між Компанією та державними органами БВО. Агент здійснює реєстрацію компанії шляхом подання статутних документів (M&AA) та документа про свою згоду діяти як Агент компанії (Compliance) до Реєстру.
Статутними документами визначається заявлений Статутний капітал Компанії (Authorized Share Capital), який зазвичай становить US$ 50,000 та поділений на акції однакової номінальної вартості. Залежно від величини статутного капіталу, компанія оплачує щорічне державне мито до Реєстру.
Щорічне мито складає US$ 350, якщо заявлений статутний капітал становить US$ 50,000 або менше, і US$ 1100 для компаній зі статутним капіталом US$ 50,001 і більше.
Компанія може випускати різні типи акцій: звичайні та привілейовані, з номінальною вартістю та без, акції, що підлягають погашенню, з правом та без права голосу, з правом та без пава участі у розподілі прибутку, іменні та на пред'явника. Можливість випускати акції на пред'явника, бонусні, конвертовані, з частковою оплатою та без, має бути передбачена Статутними документами. У разі випуску акцій на пред'явника вони повинні бути депоновані (передані на зберігання) кастодіану (охоронцю), визнаному Комісією.
Компанія повинна мати щонайменше одного акціонера (учасника). Відповідальність акціонерів (учасників) обмежена частиною неоплаченої суми акцій або передбаченими статутом зобов'язаннями (сумою гарантії). Відповідальність акціонерів (учасників) Unlimited компанії не обмежена.
Управління компанією здійснюється Радою Директорів (Board of Directors, Board). Мінімально потрібна наявність одного директора. Директором BVI BC може бути як фізична, так і юридична особа, резидент чи нерезидент БВО.
Реєстр компаній не є публічним, проте відомості про акціонерів та директорів, їх паспортні дані та місце проживання повинні значитися у корпоративній документації (реєстрі акціонерів та директорів) та зберігатися Реєстраційним Агентом за місцем реєстрації компанії.
Ліквідація компанії може здійснюватися одним із способів, передбачених законодавством, – добровільна ліквідація або викреслення з Реєстру.
При добровільній ліквідації (liquidation) призначається ліквідатор, який після прийняття рішення про ліквідацію та подання відповідних документів Реєстр випускає рішення про розпуск компанії (Certificate of Dissolution) і компанія викреслюється з реєстру, про що робиться публікація в місцевій газеті.
Викреслення (strike off) компанії з Реєстру відбувається автоматично, за відсутності ведення діяльності, не надання щорічних звітів (декларацій) та несплати щорічного державного мита. При цьому факт викреслення не звільняє від відповідальності за зобов'язаннями та відновлення компанії можливе у спрощеному порядку. Після 10-річного терміну після викреслення відбувається добровільний розпуск компанії (dissolution).

ОПОДАТКУВАННЯ

Бізнес компанії звільнено від оподаткування на території БВО, якщо задовольняють умови:
 • діяльність компанії та джерела доходів знаходяться поза територією БВО та не пов'язані з резидентами БВО (за винятком Агентів);
 • компанія не володіє нерухомістю на БВО;
Без відповідних ліцензій компанія не веде банківську, страхову, перестрахувальну, інвестиційну або трастову, а також іншу діяльність, що асоціюється з вищевказаними.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

У рамках виконання вимог FATF у 2008 році було розроблено та імплементовано законодавство про Запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманим злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
 • Anti-Money Laundering Regulations, 2008
 • Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Code of Practice, 2008
З 2010 року БВО входять до «білого» списку ОЕСР країн, які погодилися на обмін інформації з податкових питань у рамках підписаних угод, і має 23 підписані угоди, в рамках яких можливий обмін інформацією:
 • 22 угоди про обмін податкової інформації (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) відповідно до вимог та моделі ОЕСР.
 • 1 Конвенція про подвійне оподаткування (DTC - Double Tax Conventions) зі Швейцарією, яка не повністю відповідає вимогам податкової прозорості.
Дані Угоди були вироблені за моделлю, яку пропонує ОЕСР, з метою обміну між країнами-учасницями інформації податкового характеру - як щодо цивільних податкових питань, так і щодо визначення конкретних випадків порушення податкового закону.