БІЛІЗ

Беліз - незалежна держава, розташована в Центральній Америці на південно-східному узбережжі півострова Юкатан. На півночі межує з Мексикою, і з Гватемалою на півдні та заході. Площа держави 23 000 км, населення – понад 300 000 осіб переважно становлять метиси (іспано-індійського походження) та креоли (англо-африканського походження).

Уряд Беліза заохочує розвиток офшорного бізнесу в країні та, шляхом регулярних консультацій з приватним бізнесом, забезпечує політично стабільне законодавство та подальший розвиток фінансової індустрії, що дозволяє максимально задовольнити потреби міжнародної фінансової спільноти та гарантувати зростання довіри до офшорних структур Беліза.

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Основними законодавчими актами, що регулюють діяльність компанії, є:
 • Companies Act (Cap 250) 1914 визначає діяльність резидентних компаній.
 • International Business Companies Act (Cap 214) 1990 року із змінами та доповненнями 2000 року – регулює діяльність міжнародних компаній (IBC).
 • Limited Liability Partnerships Act (Cap 258) 1999 року – порядок створення та функціонування партнерств з обмеженою відповідальністю.
 • Protected Cell Companies Act (Cap 271) – діяльність компаній із розділеними активами.
 • Trusts Act – регулює трастову діяльність.
Відповідно до International Business Companies Act (Cap 214A) для ведення міжнародного бізнесу реєструються Міжнародні Бізнес Компанії (International Business Company – IBC) у формі:
 • Company Limited by shares – компанії з обмеженою відповідальністю;
 • Limited Duration Company - компанії з обмеженим терміном існування (максимум 50 років);
 • Public Investment Company - громадські інвестиційні компанії.
Інші можливі організаційно-правові форми компаній:
 • Limited Liability Partnership – партнерство з обмеженою відповідальністю;
 • Protected Сell Сompany – компанія із розділеними активами;
 • Trust – трастова структура.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Компанії, що реєструються згідно з International Business Companies Act (Cap 214A) 1990 року, мають статус Міжнародної Бізнес Компанії (International Business Company - IBC) і не мають права:
 • вести торговельну діяльність із резидентами Беліза;
 • володіти нерухомістю на території Белізу, крім оренди офісу для складання та зберігання корпоративних документів компанії;
 • без відповідної ліцензії займатися банківською, страховою, перестрахувальною, трастовою діяльністю, надавати послуги юридичної адреси, створювати структури спільного інвестування;
 • володіти акціями, частками, борговими зобов'язаннями та іншими цінними паперами компаній, зареєстрованих згідно з Companies Act (Cap 250), а також розподіляти випущені акції на користь таких компаній або інших резидентів Беліза (за винятком номінальних власників, що підтверджується відповідними угодами).
Тільки для зареєстрованих користувачів:
Якщо інше не передбачено статутними документами, та враховуючи вищезгадані обмеження, IBC може займатися будь-якими видами бізнесу та з цією метою здійснювати різні дії, не заборонені законодавством Белізу.
Мова, що використовується у корпоративних документах – англійська, валюта – долар США.
Найменування компанії має бути латиницею, відображати організаційно-правову форму та містити слова:
 • Limited, Corporation, Incorporated, Society Anonyme або Sociedad Anonima, Aktiengesellschaft, або їх відповідні абревіатури Ltd., Corp., Inc., S.A. або A.S., A.G. - Для компаній з обмеженою відповідальністю;
 • Limited Duration Companies або L.D.C. – для підприємств з обмеженим терміном існування (до 50 років);
 • Public Investment Companies або PIC – під час реєстрації публічних інвестиційних компаній.
Можна зареєструвати альтернативне найменування в будь-якій іншій літерації як точний переклад найменування на латиниці. У реєстраційних документах буде зазначено латинське найменування, а альтернативна компанія може використовувати у відносинах із третіми особами.
Найменування компанії не повинно:
 • бути ідентичним або схожим на існуючі найменування компаній зареєстрованих згідно з International Business Companies Act (Cap 214A) або Companies Act (Cap 250);
 • містити слова Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Municipal, Royal або інших слів зі схожим змістом, що зачіпають Її Величність або Королівську сім'ю, або Уряд – без письмової згоди Реєстратора;
 • бути образливим, вульгарним чи небажаним на думку Реєстратора;
 • містити слова Assurance, Bank, Insurance, Trust та їх похідних без отримання відповідних ліцензій.
Статутними документами є Установчий договір (Memorandum) та Статут (Articles of Association), які містять найменування та юридичну адресу компанії, найменування та адресу реєстраційного Агента компанії, цілі створення компанії, розмір та валюту статутного капіталу, номінал, клас, тип та кількість акцій, що випускаються. , підписи засновників та свідків.
Статутний капітал Компанії (Authorized Share Capital) зазвичай становить US$ 50,000, поділений на акції однакової номінальної вартості.
Щорічне мито складає US$ 100, якщо заявлений статутний капітал становить US$ 50,000 або менше, і US$ 1000 для компаній зі статутним капіталом понад US$ 50,001.
Компанія може випускати різні типи акцій – іменні та на пред'явника; голосуючі, які не голосують, з більшою чи меншою кількістю голосів на одну акцію, які голосують за певних умов або за певних власників; звичайні, привілейовані, обмежені або такі, що підлягають погашенню; акції, що підтверджують частку в деяких активах; опціони, гарантії або інші подібні фінансові інструменти, а також акції, що конвертуються в капітал.
Компанія повинна вести реєстр акцій, що містить інформацію про імена та адреси акціонерів, кількість та тип розподілених акцій, дату переходу прав на акції, кількість випущених акцій на пред'явника. Копія реєстру акцій зберігається у зареєстрованому офісі чи офісі Агента. Акціонерами компанії не можуть бути резиденти Белізу, за винятком номінального володіння. Примірник підписаної угоди про номінальне володіння також має зберігатися разом із реєстром акціонерів.
Компанія зобов'язана мати юридичну адресу та Агента, сертифікованого Комісією Міжнародних Фінансових Послуг (IFSC) у Белізі, який виконує функції секретаря компанії.

Управління компанією здійснюється Радою Директорів (Board of Directors, Board). Мінімально потрібна наявність одного директора. Директором IBC може бути як фізична, так і юридична особа, резидент чи нерезидент Беліза. Компанія може вести реєстр директорів, із зазначенням імені, адреси дати призначення та звільнення, у будь-якій зручній формі (письмовій чи електронній). Копія такого реєстру зберігається за місцем реєстрації компанії. Компанія також повинна зберігати Протоколи всіх зборів, копії рішень директорів та акціонерів.

Ліквідація та розпуск компанії відбувається шляхом ухвалення відповідного рішення директорами або акціонерами (учасниками), призначення ліквідатора, складання Ліквідаційного плану та Положення про ліквідацію та зазвичай не перевищує 30-денного терміну зазначеного у Положенні. Після завершення процедури Реєстратор викреслює компанію з Реєстру та видає Свідоцтво про ліквідацію (certificate of dissolution), дата якого підтверджує дату ліквідації компанії. Компанія може бути ліквідована також за рішенням суду згідно з Companies Act Cap 250.
При порушенні вимог законодавства до IBC, а також при несплаті щорічних ліцензійних мит та штрафів протягом року компанія може бути викреслена (strike-off) з Реєстру, про що Реєстратор негайно повідомляє компанію. У цьому випадку вона викреслюється із Реєстру з 1 січня наступного року. Викреслена компанія може бути відновлена ​​протягом 3-х років при сплаті всіх мит та штрафів за вказаний період. Після закінчення 3-річного періоду компанія вважається заритою, якщо Реєстратор не ініціював процедуру ліквідації компанії до або на момент закінчення цього періоду.

ОПОДАТКУВАННЯ

Компанії, інкорпоровані згідно з IBC Act (Cap 214A), звільнені від оподаткування всіх видів прибутку та доходів, у тому числі при виплаті та отриманні дивідендів, відсотків, роялті на користь нерезидентів Белізу, доходу на капітал щодо будь-яких акцій компаній, зареєстрованих згідно із цим законом, державних мит під час передачі прав на акції підприємства. Звільнення не застосовується, якщо компанії володіють акціями Белізських компаній, зареєстрованих згідно з Companies Act Cap 250, або якщо бенефіціарами компанії є резиденти Беліза.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

У 2008 році, в рамках імплементації вимог FATF, Беліз ухвалив Закон про Запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманим злочинним шляхом та фінансуванню тероризму – MONEY LAUNDERING AND TERRORISM (PREVENTION) ACT, 2008

Беліз входить до «білого» списку ОЕСР країн, що погодилися на обмін інформації з податкових питань у рамках підписаних угод. Наразі є 26 підписаних угод, у рамках яких можливий обмін інформацією:
 • 14 угод про обмін податкової інформації (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) відповідно до вимог та моделі ОЕСР.
 • 12 Конвенцій про подвійне оподаткування (DTC - Double Tax Conventions).
Дані Угоди були вироблені за моделлю, яку пропонує ОЕСР, з метою обміну між країнами-учасницями інформації податкового характеру - як щодо цивільних податкових питань, так і щодо визначення конкретних випадків порушення податкового закону.